Vanberkel benoemt Wouter Reuvers tot Top Consultant healthcare

25 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Na meer dan zestien jaar bij EY gaat Wouter Reuvers aan de slag bij publieke sector-specialist Vanberkel Professionals, in de rol van Top Consultant healthcare.

“Wouter is een goede versterking op het zorgdomein om ons verder te positioneren binnen de Rijksoverheid en uiteraard bij de zorginstellingen in Nederland”, laat Bob van Berkel weten, directeur van Vanberkel Professionals, een interim- en adviesbureau voor de publieke sector gespecialiseerd in finance, risk & compliance, subsidies en juridische dienstverlening.

Als Top Consultant healthcare krijgt Wouter de taak om Vanberkels dienstverlening in het zorgsegment mede op te bouwen. “Mijn drijfveer om de zorg beter te maken sluit aan op de missie van Vanberkel Professionals”, aldus Reuvers over zijn nieuwe uitdaging.

Wouter Reuvers, Topconsultant Healthcare, Vanberkel Professionals

Reuvers begon zijn loopbaan als Register Accountant. Maar liefst zestien jaar werkte hij bij EY (in zijn laatste functie als Audit Partner). Hij neemt uitgebreide kennis en expertise binnen het zorgdomein mee naar Vanberkel. “Mijn primaire focus heeft altijd in de zorg gelegen”, aldus Reuvers, die als extern accountant en consultant van zorgorganisaties jarenlang adviseerde in het financiële domein.

“Daarbij heb ik vaak in crisis-/complexe situaties geopereerd”, blikt hij terug. “Dit varieert van effectief verantwoorden, vereenvoudigen van financiële processen en governance in zorgorganisaties. Kwaliteit van de geboden oplossing staat daarbij voor mij centraal.”

Reuvers werkte ook enkele jaren voor de Raad voor de Jaarverslaglegging, waar hij lid was van de werkgroep zorgaanbieders. “Mede door de rol die ik daar had heb ik kennis van de impact van keuzes in de bedrijfsvoering op de jaarverantwoording”, vertelt hij.

Zorginstellingen krijgen het zwaar

Aan uitdagingen zal het Reuvers niet ontbreken in zijn nieuwe rol als Top Consultant. Hij schetst een grimmig beeld van de zorgsector voor de komende jaren. “Er wordt verwacht dat zorginstellingen financieel in zwaar weer gaan komen, waarbij in onderzoeken gesteld wordt dat 40% van de zorginstellingen over 2022 een negatief resultaat gaan laten zien.”

Andere grote opgaven ziet hij in relatie tot de bredere publieke sector, waarbij het volgens Reuvers cruciaal is – maar ook zeer uitdagend – om “de grenzen van de verschillende subsectoren” te overstijgen. “Dit heb ik zelf ervaren in de samenwerking tussen woningbouwcorporaties en zorginstellingen als het gaat om huisvesting en bijvoorbeeld het spanningsveld tussen beleid bij de Rijksoverheid en de uitvoering.”

“Samenwerking is daarbij essentieel, waarbij Vanberkel Professionals op de beleidsterreinen Rijksoverheid, Lokale Overheid, Woningcorporaties, Onderwijs en Zorg een belangrijke bijdrage levert”, benadrukt Reuvers.

En daar wil hij als kersverse Top Consultant health de komende tijd natuurlijk zelf zijn steentje aan bijdragen. “Mijn persoonlijke bijdrage is om oplossingen voor een beter werkende zorgsector aan te dragen en daarmee de sector een beetje beter te maken.”