Finance Ideas helpt Woonpunt met beoordelen van zorgondernemers

12 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Woonpunt wil er zeker(der) van zijn dat bij haar hurende zorgondernemers financieel stabiel en bonafide zijn. Daarom besloot de woningcorporatie om samen met Finance Ideas een verkennend onderzoek uit te voeren naar de zorgondernemers in haar portefeuille.

Hoe ging dat in zijn werk? En hoe ziet zo’n onderzoek eruit? Thery Dirven, verantwoordelijk voor de zorgvastgoedportefeuille van Woonpunt, deelt zijn ervaringen.

Waarom is dit voor jullie zo’n belangrijk onderwerp?

“Wij verhuren vastgoed aan diverse zorginstellingen. Een deel hiervan betreft commerciële zorgondernemers. Deze ondernemers leveren in veruit de meeste gevallen een mooie bijdrage aan de maatschappij en gedragen zich op een financieel verantwoorde manier.”

Finance Ideas helpt Woonpunt met beoordelen van zorgondernemers

“Toch leidde een incident bij een collega-corporatie – waar de zorgondernemer zichzelf wel zeer ruimhartig beloonde – bij ons tot de vraag: hoe financieel stabiel en bonafide zijn onze zorgondernemers eigenlijk? Komen de geïnvesteerde maatschappelijke middelen van Woonpunt ook daadwerkelijk en volledig bij de doelgroep terecht? En hoe kunnen we daar meer zicht op verkrijgen?”

“We vinden het heel belangrijk om op die vragen een helder en positief antwoord te kunnen geven. Samen met Finance Ideas hebben we dit vraagstuk onder de loep genomen.”

Wat hebben jullie meegenomen in dit onderzoek?

“We hebben verschillende elementen meegenomen. Zo beoordelen we onder andere of de zorgonderneming over een financieel stabiele positie beschikt en voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van financiële verslaggeving, en of de zorgonderneming en gelieerde ondernemingen in een transparante en logische verhouding tot elkaar staan.”

“Ook beoordeelden we of er voldoende transparantie bestaat over wie de zorgonderneming besturen en wie de uiteindelijke eigenaren van de onderneming zijn, in hoeverre de bezoldiging van bestuurders in redelijke verhouding staat tot de omvang van de onderneming en de gangbare maatschappelijke normen, en in hoeverre sprake is van (bovenmatige) winstuitkeringen aan aandeelhouders.”

“Finance Ideas heeft de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage. Daarin worden ook suggesties gedaan voor de vervolgstappen die we kunnen zetten om (waar nodig) een nog scherper beeld van de zorgondernemers te verkrijgen. Het resultaat geeft dus goede handvatten voor een gesprek met ondernemers.”

Wat heeft het onderzoek jullie opgeleverd?

“De uitkomst van het onderzoek geeft ons enerzijds het comfort dat er niet direct rode vlaggen zichtbaar zijn als het gaat om onze zorgondernemers. Anderzijds geven de constateringen aanleiding om hier en daar vervolgvragen te stellen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, kan Woonpunt waar nodig gerichte vervolgstappen nemen.”

Waar lag de grootste meerwaarde van de analyse?

“We hebben gemerkt dat het doorgronden van de wereld van de zorg(ondernemer) specialistische kennis vereist. Dan gaat het zowel om financiële kennis als om kennis van de bekostiging van zorg en zorgvastgoed. En daarbij komt dan nog het benodigde inzicht in wat wel en niet logisch is als het gaat om structuren van bijvoorbeeld meerdere gelieerde bv’s en eventuele onderlinge (winst)uitkeringen.”

“Het is lastig om al deze kennis zelf paraat te hebben, dus het werken met een onafhankelijke partij die dat wel heeft maakt het geheel efficiënter. Door die externe kennis samen met een gestandaardiseerde aanpak, konden we in een relatief korte tijd tot een heldere analyse komen.”

Wat zou je collega-corporaties willen meegeven naar aanleiding van het onderzoek?

“Het gebeurt regelmatig dat zorgondernemers aan corporaties vragen of zij zorgvastgoed of woningen kunnen huren. De praktijk wijst uit dat de meeste zorgondernemers betrouwbare en bonafide partijen zijn. Toch zien we in onze omgeving helaas ook uitzonderingen. Daar wil je als corporatie echt niet (onbewust) maatschappelijke middelen aan besteden.”

“Zeker als een contract of samenwerking een wat grotere omvang krijgt, is het goed om even te toetsen of de zorgondernemer ook echt een goede en betrouwbare samenwerkingspartner is.”