CIO’s moeten ondanks hogere budgetten meer doen met minder

18 april 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De budgetten van CIO’s zijn weliswaar toegenomen, maar tegelijkertijd levert hen dat nauwelijks extra slagkracht op. Dat is te lezen in een recent gepubliceerd rapport van softwareleverancier SoftwareOne.

Voor hun studie ondervroegen de onderzoekers meer dan zeshonderd IT-bestuurders uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. 93% van de CIO’s rekent op extra budget, maar 83% verwacht dat ze meer zullen moeten bereiken met minder middelen.

Van de CIO’s die rekening houden met extra geld voor IT-zaken, verwacht 76% een budgettoename van 1% tot 49%. Terwijl 17% van de CIO’s ervanuit gaat dat hun budget met minimaal 50% zal groeien.

Hoe ontwikkelingen de IT-budgetten zich volgens CIO’s?

Voor 90% van de bestuurders hangt de stijging van het IT-budget goeddeels samen met toenemende uitgaven aan clouddiensten: door de torenhoge inflatiecijfers hebben verschillende cloudleveranciers hun prijzen verhoogd. Een deel van het extra IT-budget gaat hier dus aan op. 

Ook de digitale transformatie draagt bij aan hogere uitgaven aan clouddiensten. Door deze ontwikkeling maken veel bedrijven steeds meer gebruik van de mogelijkheden van cloudtechnologie. En daar gaan vanzelfsprekend extra kosten mee gepaard. 

“Bedrijven hebben last van de mondiale economische ontwikkelingen”, zegt Daniel Perrier van SoftwareOne. “Dit maakt het enorm lastig om grote IT-transformaties te plannen. Organisaties moeten echter naar de cloud overstappen en hun legacy-applicaties moderniseren om concurrerend te kunnen blijven.”

Waarom nemen de kosten van de clouddienstverlening toe?

Uit de studie blijkt verder dat 72% van de CIO’s achterloopt met hun taken rondom de digitale transformatie door de extra uitgaven aan clouddiensten. En dat is zorgwekkend: 92% van bedrijven gaat er vanuit dat CIO’s zich ontfermen over de digitale transformatie, aldus Perrier. 

“We merken dat er een sterke behoefte bestaat aan een combinatie van innovatie en optimalisatie. Klanten vragen om stapsgewijze transformatie in plaats van grootscheepse migratieprojecten, die niet snel worden goedgekeurd als de budgetten onder druk staan. Dit is terug te zien in de onderzoeksresultaten.”

Zo wil maar liefst 95% van de CIO’s meer zicht krijgen op de cloudgerelateerde kosten. Reden: om als CIO voldoende draagvlak te creëren bij de overige bestuurders voor extra IT-budget, helpt het vanzelfsprekend als cijfermatig kan worden aangetoond dat hier alle noodzaak toe is. 

CIO’s willen meer zicht krijgen op de cloudgerelateerde kosten

Cloud financial management practices (FinOps) kunnen hier de helpende hand bieden, vertelt Dan Ortman, werkzaam bij SoftwareOne. “De inzet van de FinOps-technologie zal bedrijven onder andere gaan helpen met het stroomlijnen van hun cloudgerelateerde uitgaven.” 

Daarnaast maakt de FinOps-technologie het mogelijk om cloudgerelateerde processen te verbeteren en transparanter te maken. Op die manier kunnen organisaties zoveel mogelijk waarde halen uit de investeringen die ze hebben gedaan in de cloud, aldus Ortman. 

“Na het migreren van legacy-IT-oplossingen en moderniseren van cloudomgevingen kunnen alle kostenbesparingen worden herinvesteerd in innovatieve projecten. Hierdoor is de IT-afdeling in staat om meer met minder te doen.”