Voortdurend blijven verbeteren: BearingPoint heeft twee nieuwe Black Belts

12 april 2023 Consultancy.nl 5 min. leestijd

BearingPoint heeft sinds kort twee nieuwe Lean Six Sigma-zwaargewichten binnen de gelederen: Bart Westerveld en Carmen Willingshofer, die deel uitmaken van het Operations-team, behaalden onlangs hun Black Belt. We vroegen de kersverse zwarte band-dragers naar de mooie mijlpaal, hoe deze ze helpt in hun werk en hoe BearingPoint ze de kans bood de training te volgen (én te combineren met hun drukke baan).

In een volatiel, competitief en almaar verder digitaliserend bedrijfslandschap zijn organisaties voortdurend op zoek naar manieren om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Omdat verandering de constante is geworden, raakt het aloude reorganiseren daarbij steeds meer uit de gratie.

In plaats daarvan blijkt het doorgaans effectiever om continu verbeteren onderdeel te maken van de dagelijkse gang van zaken. Een beproefde methode waarbij deze filosofie centraal staat is Lean Six Sigma, waarbij verschillende kwalitatieve en kwantitatieve technieken en tools worden ingezet in het streven naar perfectie in kwaliteit en efficiëntie.

Bart Westerveld en Carmen Willingshofer - BearingPoint

Het begrijpen en praktijkgericht toepassen van Lean Six Sigma vereist de nodige expertise, waarvoor verschillende trainingen worden aangeboden. Met het behalen van hun Black Belt betreden Bart Westerveld en Carmen Willingshofer de hoogste trede van de Lean Six Sigma-ladder.

“Dankzij de Black Belt ben ik nog beter in staat om op een gestructureerde en analytische wijze de processen bij een klant te verbeteren”, vertelt Bart.

“De training biedt mooie handvatten om continu verbeteren te verankeren in de cultuur en te komen tot actiegerichte inzichten door duiding te geven aan data”, voegt Carmen toe. “Dit is zowel van toepassing bij onze klanten als bij BearingPoint zelf! Wij zijn als lerende organisatie namelijk ook continu bezig met het identificeren van manieren om onze positieve impact bij klanten te vergroten, en intern slimmer te werken.”

Bart legt uit dat de cursus bestaat uit een mix van drie onderdelen: “Praktische handvatten om in workshopvorm processen te beschrijven, theoretische kaders over hoe mensen en werkprocessen werken, en analytische tools om procesverbeteringen meetbaar te maken. Je leert deze onderdelen heel gestructureerd in een projectvorm te gieten, waardoor wij het nu goed kunnen gaan vertalen in projecten bij klanten.”

Een uitdagende puzzel

Een mooie versterking van de adviesvaardigheden voor Carmen en Bart dus, maar die vergde wel een aardige inspanning. “De cursus was behoorlijk tijdsintensief”, vertelt Bart. “Tien trainingsdagen en daarnaast nog studietijd. En dat terwijl ik vijf dagen per week bij klanten projecten draaide.”

“Het combineren van fulltime klantwerk met het volgen van de training was soms een puzzel”, beaamt Carmen.

Gelukkig hielp BearingPoint bij het leggen van die puzzel. Bart: “BearingPoint gaf me de ruimte om zelf mijn week in te delen en te plannen om zo de trainingsdagen vrij te maken. Hierdoor kon ik goed gefocust deelnemen aan de trainingen zonder ‘gestoord te worden’ door werkgerelateerde zaken.”

“De training biedt mooie handvatten om continu verbeteren te verankeren in de cultuur.”

“Ook konden we tijdelijk een stapje terugdoen in onze bijdrage aan interne initiatieven, zoals het ontwikkelen van proposities”, legt Carmen uit. “Daarnaast ben ik gedurende deze periode bij de klant ondersteund door een van onze meewerkstudenten. Een win-winsituatie, want op deze manier hebben wij beide mooie stappen gemaakt in onze persoonlijke ontwikkeling.”

Het gedachtegoed verspreiden

Met hun Black Belt op zak kunnen Bart en Carmen bovendien ook bijdragen aan de brede kennisontwikkeling binnen het team van BearingPoint. “Ik hoop op verschillende manieren het Lean-gedachtengoed te kunnen verspreiden”, geeft Bart aan. “Allereerst denk ik graag mee als een klantvraag op tafel ligt waar procesoptimalisatie benodigd is. Zo kan ik de theorie van de cursus direct toepasbaar maken bij klanten.”

“Vaak zien we dat onze consultants bij klanten te maken krijgen met methodieken vanuit de Lean Six Sigma-filosofie, zonder dat deze expliciet als zodanig worden benoemd”, vult Carmen aan. “Mijn toegevoegde waarde zit daarbij veelal in het adviseren van onze collega’s als het gaat om concrete vragen bij klanten en het creëren van bewustwording omtrent het onderwerp.”

Naast één-op-één begeleiding van consultants op projecten, geven de twee kersverse Black Belts hun collega’s ook een stevige basis mee middels interne trainingen. Carmen: “Zo stellen wij eenieder binnen BearingPoint in staat Lean en/of Six Sigma bij klanten te herkennen, en gedegen advies te geven.”

“Ik hoop op verschillende manieren het Lean-gedachtengoed te kunnen verspreiden.”

In totaal biedt BearingPoint consultants drie soorten trainingen op het gebied van Lean en operational excellence. Bart: “In de Everyday Lean-training leer je de basisbeginselen van Lean. Daarnaast is er Lean 123, een Yellow Belt-training die we jaarlijks intern geven, maar ook bij klanten. En tot slot krijgen ervaren consultants binnen het Operations-team de kans om hun Black Belt te halen.”

Altijd blijven ontwikkelen

Lucas van Luijtelaar is manager van het Operations-team. Hij benadrukt hoe belangrijk het is dat de consultants van BearingPoint zich voortdurend kunnen blijven ontwikkelen. “Hiervoor hebben we een uitgebreid intern opleidingscurriculum voor managementanalisten en consultants. Zo kunnen ze opdrachtgevers altijd optimaal blijven helpen.”

Vanaf het niveau van senior consultant biedt BearingPoint internationale trainingstrajecten bij gerenommeerde opleidingsinstituten zoals Oxford en Yale, “afhankelijk van het consultancy level dat je hebt”, legt Van Luijtelaar uit. “Daarnaast hebben we ook inhoudelijke trainingen, afhankelijk van je interesse en vaardigheden, zoals de Lean Six Sigma-training.”

Zo ook de Black Belt-training die Carmen en Bart extern mochten volgen. “Die training kun je zien als een extraatje naast het bestaande uitgebreide trainingscurriculum. Om onze consultants naar een dergelijke training te laten gaan is het belangrijk dat deze training waarde heeft voor de betreffende consultant, maar ook voor onze klanten.”

“Carmen en Bart hebben laten zien complexe operationele vraagstukken op te kunnen pakken bij verschillende klanten en hebben aangegeven zich verder te willen ontwikkelen in dit type projecten. Daarnaast zien we bij klanten nog veel vraagstukken waarbij de Lean/Six sigma-methodiek goed aansluit. Door deze twee punten was de businesscase snel gemaakt!”