KPMG: Inkomstenbelasting topinkomens stijgt opnieuw

10 september 2012 Consultancy.nl

De tarieven van de inkomstenbelasting zijn dit jaar wereldwijd licht gestegen. Vergeleken met 2011 steeg het toptarief dit jaar gemiddeld met 0,3% tot 28,9%. In Europa springen vooral de belastinghervormingen van Frankrijk en Spanje in het oog. Frankrijk verhoogde het toptarief van 41% naar 45% en Spanje van 45% naar 52%. Wereldwijd blijft West-Europa de regio met het hoogste belastingtarief. Gemiddeld bedraagt het tarief 46,1%. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de tarieven voor de inkomstenbelasting in 114 landen.
 
"Het is duidelijk dat een aantal landen dit jaar heeft besloten om de topinkomens zwaarder te belasten en op die manier extra belastinginkomsten te genereren", zegt Robert van de der Jagt van KPMG. Hij vervolgt: "En hoewel de meeste landen hun tarieven ongemoeid lieten, valt het niet uit te sluiten dat de topinkomens als gevolg van de crisis nog vaker slachtoffer zullen worden van belastingherzieningen. Veelal is de hoogte van het inkomen bepalend voor het moment waarop men het toptarief moet gaan betalen. In Nederland is dit al heel snel het geval."
 
Toptarief
"In Europa vallen dus vooral de belastinghervormingen in Frankrijk en Spanje op", zegt Van der Jagt. Van der Jagt: "In Frankrijk is het toptarief in 2012 verhoogd van 41 naar 45% en overweegt president Hollande zelfs een tarief van 75% voor inkomens vanaf €1 miljoen. Spanje heeft een aanvullende heffing geïntroduceerd die, afhankelijk van het inkomen, oploopt van 0,75% tot 7%. Daardoor is het toptarief in 2012 gestegen van 45% naar 52%. Verder zijn er relatief weinig veranderingen te zien binnen Europa. Overigens wordt het toptarief in het Verenigd Koninkrijk met ingang van 2013 verlaagd van 50% naar 45%. West-Europa blijft wereldwijd de regio met het hoogste tarief van gemiddeld 46,1%. West-Europa wordt gevolgd door West-Afrika met 40% en Australië en Nieuw-Zeeland met 39%. Oost-Europa zit met een gemiddeld tarief van 16,7% op minder dan de helft van het tarief van West-Europa. Dit komt doordat de meeste Oost-Europese landen een 'vlaktaks' hanteren. Alleen Polen en Oekraïne hebben nog een stelsel met oplopende tarieven."
 
Nederland
Het Nederlandse toptarief van 52% dat geldt voor inkomens boven €56.491 blijft hoog in vergelijking met andere landen. In de wereldwijde top tien komen alleen Aruba (58,65%), Zweden (56,6%) en Denemarken (55,38%) daar nog boven. Spanje staat nu dus gelijk met Nederland, zij het dat het toptarief van 52% daar pas in werking treedt bij inkomens boven €300.000. Na Nederland en Spanje volgen België, Japan, Oostenrijk, Senegal en het Verenigd Koninkrijk met ieder een toptarief van 50%.

Nieuws