Sivan van Leerzem (2BHonest) over SBTi net-zero targets

22 maart 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor zich te committeren aan de zogeheten Science Based Targets. Maar wat zijn deze targets precies? En wat leveren ze op? Om meer te weten te komen stelden we vier vragen aan Sivan van Leerzem, duurzaamheidsconsultant bij 2BHonest.

Wat zijn de Science Based Targets?

“Tijdens het klimaatakkoord van Parijs is er wereldwijd afgesproken dat de opwarming van de gemiddelde jaartemperatuur van de aarde beperkt moet worden tot 2 graden Celsius – met als ultiem doel 1,5 graad. Dit bereik is door wetenschappers bepaald als veilig.”

Sivan van Leerzem, Sustainability Consultant, 2BHonest

“Het Science Based Targets initiative (hierna: SBTi) is opgericht vanuit verschillende invloedrijke partijen met als doel bedrijven te helpen hun klimaatstrategie af te stemmen op het Parijs-akkoord. Dit doet SBTi door te helpen berekenen in hoeverre de CO2-emissies van een bedrijf gereduceerd moeten worden om, uiterlijk in 2050, te voldoen aan de 1,5 graad.”

“Bedrijven kunnen ervoor kiezen zich te committeren aan ‘SBTi net-zero’ en hun doelstellingen bij SBTi laten valideren en een reductiepad opstellen in lijn met het Parijs-akkoord.”

Waarom zou je als bedrijf een SBTi net-zero strategie willen volgen?

“De vraag die wij aan bedrijven stellen is: wil je vooroplopen of wil je achter de feiten aanlopen? Overheden binnen de EU streven op dit moment al naar hetzelfde ambitieniveau als SBTi net-zero. Wetgeving is al in de maak, denk aan CO2-beprijzen, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).”

“Bedrijven gaan dus sowieso de gevolgen ervaren van de keuzes die overheden (EU, NL en lokaal) maken. Het is daarom een strategische zet om SBTi te volgen. Ook zien we dat bedrijven door leveranciers, klanten of een moederbedrijf worden gevraagd om zich te committeren aan SBTi omdat zij er al de noodzaak van inzien.”

“Daarnaast geeft het rust en focus om een wetenschappelijk bepaald doel te hebben in een wereld waarin er zoveel verschillende meningen zijn over hoe je het beste klimaatverandering tegen kunt gaan als bedrijf. Het Science Based Targets initiative biedt een stip aan de horizon.”

Welke uitdagingen komen bedrijven tegen als ze kiezen voor een SBTi net-zero strategie?

“De grootste uitdaging zit in je afhankelijkheid van ketenpartners. Hoe ga jij zorgen dat jouw leveranciers hun emissies reduceren? Bij voedsel- en agribedrijven zien we dat 95% van hun uitstoot in scope 3 zit. Het gros hiervan vindt plaats in de landbouw, soms aan de andere kant van de wereld. In de bouwsector vormt de productie van staal en beton een groot aandeel van de totale voetafdruk.”

“Wil je vooroplopen of wil je achter de feiten aanlopen?”

“Ook het feit dat er nog niet overal oplossingen voor zijn om emissies te reduceren maakt dat je niet altijd van je reductieplan een actieplan kunt maken. Er spelen al veel ontwikkelingen, maar we zijn er nog lang niet. Hoe krijg je leveranciers zo ver dat zij hun hijskranen elektrisch maken terwijl dat vier keer zoveel kost? Hoe krijg je genoeg groene stroom op de bouwplaats?”

“Een andere uitdaging is het berekenen van een CO2-voetafdruk en het controleren van SBTi-doelen, dit vraagt best wat klimaatkennis. Bij 2BHonest hebben we een klimaatteam opgericht dat ontwikkelingen op de voet volgt en regelmatig bij elkaar komt. Dit helpt ons om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen met hun klimaatstrategie.”

Wat adviseert 2BHonest bedrijven om toch van plan tot actie over te kunnen gaan?

“Bedrijven moeten van hun eiland afkomen en meer op sectorniveau gaan denken over de vraag: hoe kun je gezamenlijk zorgen dat bedrijven een radicale transformatie doorgaan? Nodig de sector uit om met je te gaan samenwerken.”

“Als jij een SBTi net-zero doel zet zeg je niet alleen: ‘Wij gaan onze emissies reduceren’, maar ook: ‘Wij geloven in een wereld waarin we dat samen doen, en vragen daarom van onze klanten en leveranciers om hieraan mee te werken’.”