Royal HaskoningDHV onderzoekt verkeerssituatie in Medemblik

16 maart 2023 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Medemblik wil zijn verkeerssituatie gaan verbeteren. Royal HaskoningDHV ondersteunt de gemeente hierbij.

Het ingenieurs- en adviesbureau leverde eind vorige maand een rapport af waarin de huidige verkeerssituatie van de Noord-Hollandse gemeente wordt weergegeven. Het rapport – dat inmiddels is besproken door de gemeenteraad van Medemblik – bevat tal van suggesties over hoe de huidige verkeersituatie verbeterd zou kunnen worden.

Voor zijn onderzoek ging Royal HaskoningDHV in gesprek met verschillende betrokkenen. Denk aan raadsleden, ambtenaren en inwoners van gemeente Medemblik. In totaal ontvingen de onderzoekers vele honderden suggesties.

Medemblik heeft rond de 45.000 inwoners

Enkele voorstellen: het plaatsen van verkeersdrempels, het aanleggen van extra fietspaden, het verlagen van de maximumsnelheid op bepaalde wegen en het vervangen van verkeerslichten op kruispunten door rotondes.

“Wij zijn dankbaar dat zo veel betrokkenen tijdens de gesprekken met het adviesbureau hun input hebben gegeven”, zegt verantwoordelijk wethouder Harry Nederpelt (CDA). “Een veilige verkeerssituatie is ontzettend belangrijk voor Medemblik. […] Nu is het zaak om goede keuzes te maken.” 

Volgende fase

De komende maanden zullen de experts van Royal HaskoningDHV een plan gaan ontwikkelen waarmee de verkeersituatie kan worden verbeterd. Ook in deze fase zullen ze inwoners, ambtenaren en gemeenteraadsleden betrekken bij de oplossingsrichtingen.

Het is op het moment van schrijven niet bekend wanneer het eindrapport zal worden opgeleverd. “De verwachting is echter wel dat Royal HaskoningDHV zijn volgende rapport nog dit jaar aan de gemeenteraad zal voorleggen”, laat een woordvoerder van Medemblik weten.

Het is vervolgens aan de gemeenteraad om te bepalen of en hoe de suggesties uit het rapport om de verkeersituaties voor zowel automobilisten als voetgangers en fietsers in Medeblik te verbeteren, worden omgezet in de praktijk. Naar verwachting zal de gemeente in de nabije toekomst via een aanbestedingsprocedure een bouwbedrijf selecteren voor de uitvoering van de definitieve plannen. 

Expertise met mobiliteit

Royal HaskoningDHV is een bekende naam in de wereld van mobiliteit. Zo is het bedrijf – samen met enkele partners, waaronder Arcadis – op dit moment bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van een nieuw Europese treinbeveiligingssysteem in grote delen van ons land.

Daarnaast voerde het bureau in 2019 een onderzoek uit naar een directe treinverbinding tussen Eindhoven en Düsseldorf. Destijds leek het erop dat er vanaf 2025 treinen zouden gaan rijden tussen beide steden. De coronacrisis heeft deze ontwikkelingen echter vertraagd: momenteel wordt uitgegaan van eind 2026.