IG&H: Hypotheekmarkt voor het eerst in jaren (fors) gekrompen

22 februari 2023 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

De waarde van de Nederlandse hypotheekmarkt is in 2022 voor het eerst in jaren aanzienlijk gedaald. De ongekende, maar toch ook verwachte daling (van 19%) is vooral toe te schijven aan de stijgende rente en de toegenomen onzekerheid in de markt, zo blijkt uit de periodieke Hypotheekupdate van IG&H.

Na jaren van onafgebroken groei en bloei lijkt de kentering in de Nederlandse hypotheekmarkt sinds afgelopen jaar dan toch echt ingezet. In 2022 werden 462.000 hypotheken afgesloten, 10,3% minder dan het jaar ervoor en daarmee de sterkste daling sinds 2013.

Ook de hypotheekomzet daalde. Dat is zelfs voor het eerst sinds de kredietcrisis van 2008. De totale omzet kwam in 2022 uit op €154 miljard (in 2021: €163 miljard), een daling van 5,8%.

Hypotheekmarktontwikkeling (op jaarbasis)

Waar de hypotheekomzet in het eerste halfjaar weliswaar nog steeg, was er in de tweede helft van vorig jaar een flinke daling te zien, en dan vooral onder de groep over- en bijsluiters (maar liefst -53,5% in H2). De reden voor die daling lag in de hogere rente. Deze maakt het logischerwijs niet langer interessant om een hypotheek over te sluiten. Een flink contrast dus met H1 van 2022, toen de rente nog relatief laag was.

Chris van Winden, Director bij IG&H, duidt de ontwikkelingen: “De rente stijgt sinds het einde van 2021, waardoor veel huizenbezitters hun hypotheek vanaf dat moment hebben overgesloten. Dit verklaart het hoge aantal over- en bijsluiters in de eerste helft van 2022.”

Aantal hypotheken per type sluiter

Uit de analyse van IG&H blijkt dat er onder de groep doorstromers in 2022 sprake was van een daling van 13% in het aantal verstrekte hypotheken, ten opzichte van het jaar ervoor. Bij over- en bijsluiters was de daling 3,3% (vooral in H2 zag deze groep door de hogere rente een forse daling van 46,7% ten opzichte van H1).

Onder de groep starters nam het aantal verstrekte hypotheken in 2022 af met 15,4% in vergelijking met 2021. Toch zag deze groep in het tweede halfjaar van 2022 een flinke opleving in het aantal verstrekte hypotheken (van 9,5%.) Volgens de onderzoekers is die stijging toe te schrijven aan de toegenomen kansen voor starters op de woningmarkt, als gevolg van de effecten van de huidige economische situatie op de woningmarkt.

Gemiddelde hypotheeksom (op jaarbasis)

De gemiddelde hypotheeksom kwam in 2022 uit op €384.590, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2021. Dat terwijl de gemiddelde hypotheeksom in het laatste kwartaal van 2022 een forse daling kende van 14% ten opzichte van Q3.

Met de gemiddelde stijging van de hypotheeksom in 2022 is de stijgende lijn van de afgelopen jaren doorgezet en is er opnieuw sprake van een recordhoogte. Sinds IG&H de marktontwikkelingen monitort (vanaf 2006) was de gemiddelde hypotheeksom nog nooit zo hoog.