Atos Consulting: Samenwerken de trend in zorgmarkt

23 augustus 2012 Consultancy.nl

Zorginstellingen die geen kwaliteit leveren en niet in staat zijn om een efficiënte bedrijfsvoering te voeren hebben geen bestaansrecht meer. De sleutel om te overleven ligt in specialiseren in kerncomptenties en samenwerking in de keten. Ook is het optimaal inzetten van technologie, dat een belangrijke ‘enabler’ is van kwaliteit en efficiëntie, van groot belang. Dat concludeert Atos Consulting in een scenario-planning analyse van de Nederlandse zorgmarkt.

Download de whitepaper: Scenario Planning: de Zorgmarkt in 2020

Vier toekomstscenario’s
Atos Consulting heeft vier scenario’s met betrekking tot de toekomst van de zorgmarkt in kaart gebracht. Uit gesprekken met meer dan 70 bestuurders in de zorgsector blijkt dat de zorgmarkt zich steeds meer richting “bipolarisatie” beweegt. Belangrijkste redenen zijn de toegenomen marktwerking en de versterkte integratie tussen zorgverzekeraars en aanbieders. Een overzicht van de scenario’s:

Atos Consulting - Zorgscenario

De vier scenario’s zijn uitgezet op twee assen: de kiezende patiënt versus de volgende patiënt en de overheid op afstand versus de dominante overheid. De kiezende patiënt staat voor de patiënt die zich actief opstelt en een bewuste keuze maakt welke zorg hij waar en wanneer af wil nemen. De volgzame patiënt is de patiënt die zich laat leiden door andere partijen zoals zorgverzekeraars en verheidsinstellingen die de goede afweging en keuzes voor hem kunnen maken. Bij de overheid op afstand behoudt de overheid haar basisbemoeienis (met betrekking tot betaalbaarheid, kwaliteit, toegankelijkheid en solidariteit), maar laat de rest over aan de marktpartijen en aan marktwerking. Daartegenover staat de dominante overheid waarbij de overheid de regie naar zich toetrekt en marktwerking niet (meer) aan de orde is.

Specialiseren en samenwerken cruciaal
Om op een effectieve manier hoge kwaliteit zorg te leveren moeten zorginstellingen zich in toenemende mate specialiseren en zich richten op hun kerncompetenties. Met als gevolg dat zorginstellingen niet meer de competentie bezitten om ’alle’ zorg zelfstandig aan te kunnen blijven bieden. Daardoor wordt samenwerking in de zorg een van de belangrijkste strategische pijlers. “Zorginstellingen staan voor een duidelijke keuze: samen winnen of alleen verliezen” aldus Annemien Pullen van Atos Consulting. “In een markt die richting bi-polarisatie beweegt zal zorg van hoge kwaliteit steeds meer een ‘commodity’ worden en zullen zorgleveranciers zich vooral onderscheiden op een efficiënte bedrijfsvoering. Het zal daarom steeds moeilijker worden om zonder samenwerking een hoge kwaliteit van ‘alle’ zorg en tegelijkertijd efficiëntie en kosteneffectiviteit te bereiken”.

Voor meer informatie zie ook het persbericht: Zorginstellingen kunnen alleen samen winnen.

Nieuws

Meer nieuws over