Atos: Zorginstellingen kunnen alleen samen winnen

21 augustus 2012 Consultancy.nl

In het huidige politieke klimaat is de grootste gemene deler de sterke nadruk op kostenbeheersing en de beoordeling op kwaliteit. Zorginstellingen die geen kwaliteit leveren, hebben in 2020 geen bestaansrecht en dat geldt ook voor organisaties met een inefficiënte bedrijfsvoering. Dat concludeert Atos Consulting in haar white paper “Scenario Planning: de Zorgmarkt in 2020”.

In de scenario analyse staat Atos Consulting stil bij de belangrijkste trends en huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt. De vier scenario’s komen voort uit gesprekken met 70 bestuurders in de zorgsector die de belangrijkste toekomstbeelden voor 2020 hebben geschetst.

Van concentratie naar concurrentie: scenario bi-polarisatie
De zorgmarkt ontwikkelt zich steeds meer richting het scenario bi-polarisatie, waarbij de patiënt zich laat leiden en sprake is van een grote marktgerichtheid van zorgaanbieders en verzekeraars. De ‘volgzame patiënt’ lijkt het te winnen van de ‘kiezende patiënt’ die een bewuste keuze maakt voor welke zorg hij waar en wanneer gaat afnemen. Patiënten laten zich steeds meer leiden door verzekeraars en de overheid die keuzes voor hen maken. Zij beschikken echter over weinig alternatieven om deze keuze zélf te maken, wanneer uitsluitend gecontracteerde zorg wordt vergoed. De overheid lijkt de regie steeds meer naar zich toe te trekken en specialisatie van ziekenhuizen en transparantie van kwaliteit te stimuleren. De verkiezingen in september zullen uitsluitsel geven of deze lijn wordt doorgetrokken.

Atos Consulting - Zorgscenario

Specialiseren en samenwerken cruciaal
Specialistische zorg zal niet overal te krijgen zijn; alleen ziekenhuizen die kunnen aantonen specifieke specialistische zorg van hoge kwaliteit te kunnen leveren, mogen deze zorg aanbieden. Het doel is om op deze manier de kwaliteit van de zorg te verhogen. Deze nieuwe distributiestructuur leidt tot de opkomst van nieuwe zorgondernemers en meer concurrentie tussen zorginstellingen. Naar verwachting vormen zich steeds meer strategische allianties tussen verschillende typen zorg en zorginstellingen om het hele spectrum aan zorg te kunnen blijven aanbieden. Tegelijkertijd zorgt de nadruk op kwaliteit dat zorg van hoge kwaliteit in de toekomst steeds meer een ‘commodity’ wordt en dat zorginstellingen zich daardoor moeten onderscheiden op een efficiënte bedrijfsvoering. Het is dus in de toekomst niet meer mogelijk om zonder samenwerking een hoge kwaliteit van “alle” zorg en tegelijkertijd efficiëntie en kosteneffectiviteit te bereiken. Dit vraagt om een omslag in denken en handelen die de zorg op korte termijn moet maken. “Ze staan hierbij voor een duidelijke keuze: samen winnen of alleen verliezen”, aldus Annemien Pullen, Senior Business Consultant van Atos Consulting.

Nieuws

Meer nieuws over