EY verwacht in 2023 opleving M&A-deals in life sciences

17 januari 2023 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

In 2022 stond dealmaking in de wereldwijde life sciences-sector op een laag pitje. Maar nu bedrijven te maken hebben met een snel veranderende markt en de condities voor deals gunstiger lijken te worden, voorspelt EY in een nieuw rapport dat 2023 weleens een druk dealjaar kan worden voor het life sciences-segment.

Met ‘slechts’ $105 miljard aan afgeronde M&A-deals liet het life sciences-segment vorig jaar het laagste transactievolume sinds 2017 optekenen. In vergelijking met 2021 nam het aantal deals af met 27%, terwijl de dealwaarde zelfs met 53% terugliep.

Die ontwikkeling lag in lijn met bredere wereldwijde dealmakingtrends die op alle sectoren hun weerslag hadden. Vooral de enorme onzekerheid – als gevolg van geopolitieke conflicten en de macro-economische schommelingen – zorgden voor een flinke terugloop in de algehele M&A-investeringen in de markt.

Life sciences M&A trend (Biopharma and MedTech)

In het biofarma-segment daalden de investeringen in M&A-activiteit afgelopen jaar met 42%. Daarbij werden er vooral fusiedeals gesloten en in mindere mate overnames. In het medtech-segment was een nog grotere daling zichtbaar. Ondanks de grote overname van Abiomed door Johnson & Johnson in de Verenigde Staten (ter waarde van $16,6 miljard) daalde de totale M&A-waarde in dit segment met 62%.

Opleving in 2023?

Voor dit jaar verwachten de experts van EY dat de dealmakingactiviteit zal gaan aantrekken. De eerste tekenen hiervoor dienden zich reeds eind 2022 aan, toen Amgen aankondigde $28,5 miljard te willen neertellen voor de overname van Horizon Therapeutics, het bedrijf dat de schildklierziekte-remedie Tepezza op de markt heeft gebracht*.

“Er zijn sterke aanwijzingen om aan te nemen dat Amgen niet de enige grote speler zal zijn die in 2023 een terugkeer maakt naar de grote dealmakingstafel”, laat Subin Baral weten, Global Deals Leader voor de life sciences-sector bij EY.

Vorige week werd een kleinere, maar nog altijd omvangrijke deal gesloten: AstraZeneca breidde zijn cardiovasculaire capaciteiten uit met de overname van CinCor voor een bedrag van $1,8 miljard.

Total biopharma M&A value and volume, 2014 – 2022 YTD

Een reden waarom de M&A-activiteit in het life sciences-segment naar verwachting zal gaan aantrekken, is dat het segment over grote reserves aan kapitaal beschikt om direct in te zetten voor deals (vergelijkbaar met het zogeheten ‘dry powder’ in private equity).

Volgens berekeningen van EY beschikt alleen al de biofarma-industrie over meer dan $1,4 biljoen aan inzetbaar kapitaal: een stijging van 11% ten opzichte van 2021 en het hoogste niveau sinds EY in 2014 begon met het bijhouden van deze gegevens.

Nog een reden: door de algehele daling van de M&A-activiteit in 2022 zijn de waarderingen flink gezakt. Daardoor zullen bedrijven dit jaar meer genoopt worden om ‘goedkope’ targets over te nemen. Daarbij kunnen ze naar alle waarschijnlijkheid rekenen op stevige concurrentie, want EY suggereert dat ook private equity-fondsen zich steeds meer richten op het life sciences-segment voor aantrekkelijke deals.

“Er is een voortdurende innovatieslag gaande in de life sciences-sector, waaronder de ontwikkelingen op het gebied van cel- en gentherapieën, mRNA, digitale technologieën en data analytics. Het sluiten van deals – of partnerschappen en allianties met innovatieve spelers – kan een effectieve manier zijn om de ambities te versnellen”, aldus Baral.

Drivers and deterrents on life sciences dealmaking in 2023

Een andere factor die in 2023 een rol zal gaan spelen is omzeterosie. Aangezien toonaangevende producten hun octrooibescherming verliezen en concurrentie ondervinden van goedkopere, generieke en biosimilaire uitdagers, zal de biofarmaceutische industrie de komende tien jaar te maken krijgen met een aanzienlijke erosie van de omzet.

“Bedrijven hebben daarom sterke pijplijnen met een diepe therapeutische focus nodig om waarde te creëren, wat hen nog meer zal stimuleren om op zoek te gaan naar overnames met een hoge waarde”, stelt Baral.

M&A-processen aanpassen

Terwijl de life sciences-sector “de middelen, de prikkels en de kansen heeft om in 2023 opnieuw grote fusies en overnames te doen,” zo legt Baral uit, zal de sector “zijn M&A-processen moeten aanpassen aan een veranderde omgeving”. Daarnaast adviseert de EY-leider bedrijven om “een meer strategische en end-to-end benadering” te hanteren in hoe deals waarde kunnen toevoegen aan de langetermijnresultaten.

* De deal tussen Amgen en Horizon Therapeutics zal naar verwachting in de eerste helft van 2023 afgerond worden. De transactie is niet opgenomen in de dealgegevens voor 2022.