Booz: & Co: Steeds meer CEOs verlaten multinationals

06 augustus 2012 Consultancy.nl

Vorig jaar is het aantal CEO’s dat ontslag nam of werd ontslagen sterk gestegen. Een onderzoek van strategy consulting adviesbureau Booz & Company laat zien dat bij de 2,500 grootste bedrijven ter wereld het percentage vertrekkende topmannen steeg naar 14,2% per jaar, ofwel 355 CEO’s. In 2010 was dit percentage nog 11,6%.
 
Uit de studie blijkt dat 2,2% van de CEO’s zijn baan verloor door fusie- en acquisitieactiviteit, 2,2% werd ontslagen om andere redenen, en de overige 9,8% had zijn vertrek zelf gepland. De voornaamste reden voor het hogere verloop is volgens de consultants van Booz de volatiele economie. “Het MT is steeds vaker op zoek naar nieuwe leiders die in een herstellende wereldeconomie groei kunnen creëren”. 
 
Insider-CEO levert betere prestaties
Booz & Company concludeerde ook dat insider-CEO’s, zij die niet van buiten zijn aangesteld maar zich binnen het bedrijf hebben opgewerkt, langer hun functie behouden en, belangrijker, meer waarde voor aandeelhouders creëren. Tussen 2009 en 2011 presteerden firma’s met insider-CEO’s 4,4% beter dan de lokale marktindexen. Bedrijven die door externe CEO’s werden geleid presteerden slechts 0,5% beter dan de lokale markt.

Booz & Company - CEO onderzoek

Nieuws