EY boekt forse omzet- en winststijging in jaar voor splitsing

20 december 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De Nederlandse tak van EY heeft de grootste omzetgroei in jaren geboekt. De inkomsten stegen met €83 miljoen tot een krappe €1 miljard. Daarmee herovert EY zijn positie als Nederlands één na grootste Big Four-kantoor.

“Ondanks uitdagende marktomstandigheden hebben we een goed boekjaar achter de rug”, zegt Jeroen Davidson, voorzitter van de raad van bestuur van EY.

De omzet steeg met 9%, van €900 miljoen naar €983 miljoen. De winst nam (mede als gevolg van incidentele baten) toe met 30%, van €170 miljoen tot €221 miljoen. Het aantal partners steeg naar 249 en het aantal medewerkers naar 4.362 fte’s, waarbij moet worden opgemerkt dat EY meer gebruikmaakte van talent uit het internationale netwerk om de krapte in Nederland op te vangen.

Omzet van EY Nederland 2010-2022

“Het afgelopen boekjaar was door Covid-19 en de oorlog in Oekraïne uitdagend”, geeft Davidson aan. “Gaandeweg het jaar werd duidelijker dat de Nederlandse economie – mede door overheidsmaatregelen – robuust is en investeringen op een hoog peil bleven. Dat zagen we ook terug in de vraag naar onze diensten.”

Hij geeft aan dat alle service lines positief hebben bijgedragen aan de groei. Daarbij sprong Consulting er wel duidelijk bovenuit. “Er was veel vraag bij onze klanten naar advisering over digitale transformaties van bedrijven en in toenemende mate ook ESG-gerelateerde vraagstukken.”

Mede dankzij dergelijke urgente vraagstukken zag de Consulting-divisie zijn omzet met maar liefst 30% toenemen tot €187 miljoen. Strategy & Transactions, waaronder ook EY-Parthenon valt, noteert een groei van 4% tot €90 miljoen. De omzet van Tax en Assurance stegen met respectievelijk 7% en 6% naar €314 miljoen en €359 miljoen.

Omzet van de Big Four in Nederland 2022

Door de goede resultaten mag EY zich weer de op één na grootse Big Four van ons land noemen. Deloitte geldt al jaren als de onbetwiste koploper, met een omzet van bijna €1,3 miljard. Daarachter wisselen EY en PwC stuivertje om de één na hoogste trede op het podium. De afgelopen twee jaar zag PwC zijn omzet teruglopen, waardoor EY zijn rivaal nu weer weet in te halen.

Opsplitsing

Volgend jaar ziet het speelveld er waarschijnlijk echter weer heel anders uit. EY werkt momenteel aan een plan om de firma te splitsen in een accountancyfirma (die als EY verder zal gaan) en een consultancyfirma (naam nog onbekend, gaat nu nog door het leven onder de werktitel ‘NewCo’).

Nadat het wereldwijde leiderschapsteam eerder dit jaar instemde met het plan, zijn de partners van de landenorganisaties in 2023 aan de beurt. De Nederlandse partners zullen hun stem uitbrengen in het eerste kwartaal.

“EY ziet wereldwijd in de sterk veranderde markten meer mogelijkheden om langetermijnwaarde te creëren voor haar stakeholders door als twee zelfstandige en multidisciplinaire firma’s verder te gaan. Hiermee kunnen de firma’s meer focus leggen op hun kerntaken”, zegt Davidson over het plan.

Wereldwijde omzet van EY 2022

“De nadruk van de accountants blijft op het dienen van het publieke belang door het leveren van kwalitatief hoogwaardige audits vanuit een multidisciplinaire aanpak. De consultants daarentegen gaan zelfstandig verder met een breed en groeiend scala aan adviesdiensten, variërend van juridisch en belastingadvies tot ondersteuning bij digitale transformaties”, legt hij uit.

Het splitsingsplan wordt overigens niet overal goed ontvangen. Zo heeft de Chinese landenorganisatie al aangegeven niet mee te gaan met EY in de nieuwe structuur, en heeft de Israëlische afdeling laten weten tegen de splitsing te stemmen.

EY houdt er rekening mee dat een aantal landen een ander pad zal bewandelen. Het heeft de ambitie uitgesproken om de 75 grootste landenorganisaties (waartoe ook EY Nederland behoort) aan boord te houden, met uitzondering van EY China.

Davidson steunt het splitsingsplan. Wel ziet hij nog diverse andere onzekerheden op de loer liggen in 2023. “Inflatie, stijgende rentes, verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de huidige geopolitieke dynamiek hebben invloed op de bereidheid van onze klanten om te blijven investeren. Tegen deze achtergrond is het moeilijk uitspraken te doen over hoe de groei van de omzet van EY in Nederland zich het komende jaar gaat ontwikkelen.”