De impact van het ESAP-platform op financiële instellingen

13 december 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In 2027 komt de Europese Unie met een nieuw platform, dat financiële én duurzaamheidsinformatie in één centrale database gratis beschikbaar stelt aan bedrijven. Doelstelling van het zogeheten ESAP-platform: iedereen op het continent eenvoudig toegang bieden tot data waarmee investeerders, beleggers en consumenten een weloverwogen en duurzame keuze kunnen maken.

Op dit moment is data over hoe organisaties presteren op duurzaamheidsvlak niet altijd even goed beschikbaar, of lopen de kosten voor het opvragen van deze data hoog op. Voor bedrijven, investeerders, beleggers en consumenten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, is dit een doorn in het oog.

Het European Single Access Point (ESAP) zorgt er straks voor dat bedrijven en particulieren op één centrale plek toegang krijgen tot deze data. Uitgangspunt is dat data gratis beschikbaar wordt gesteld voor gebruikers, waarbij grootgebruikers (voor grote volumes data) wel een bijdrage moeten betalen voor hun datagebruik.

European Single Access Point

Hoewel de lancering van het platform nog enkele jaren op zich laat wachten, is het voor financiële instellingen nu al van belang om na te denken over de impact van ESAP op hun bedrijfsvoering. Noah de Groot, Business Consultant bij ITDS, heeft zich in ESAP verdiept en zegt dat de impact op financiële instellingen tweeledig is.

“Aan de ene kant zullen financiële instellingen namelijk op een gestandaardiseerde manier hun financiële en duurzaamheidsdata aan moeten leveren voor opslag in ESAP. De exacte scope van informatie die beschikbaar moet zijn, en dus aangeleverd moet worden, is nog niet duidelijk.”

Om de druk die dit oplevert op een acceptabel niveau te houden, hebben veel financiële instellingen de afgelopen maanden gepleit voor een go-live met alleen essentiële financiële en duurzaamheidsdata. “In een latere fase zou dan meer data toegevoegd kunnen worden”, zegt de Groot, die toevoegt dat de Europese Commissie zich hierover nog moet buigen.

Om de juiste data aan te leveren in ESAP, zullen financiële instellingen ervoor moeten zorgen dat deze data op orde is en compliant aan de vereisten vanuit ESAP. “Instellingen moeten rekening houden met de noodzaak om nieuwe databases en rapportages te ontwikkelen, en met het doorvoeren van wijzigingen in hun rapportages en IT-systemen.”

Grootgebruikers

De andere dimensie van de impact op financiële instellingen betrekt zich op het eigen gebruik van de beschikbaar komende informatie. “Want financials kunnen zelf ook gebruikmaken van het platform”, legt De Groot uit.

“De data die beschikbaar wordt gesteld door ESAP speelt namelijk een grote rol in het besluitvormingsproces voor investeringen in andere ondernemingen. Zo kan een bank op basis van data bepalen of ze een lening verstrekken voor een duurzaam initiatief, of bepaalt een pensioenfonds of ze een organisatie willen toevoegen aan hun groene beleggingsportfolio.”

Omdat verwacht wordt dat financiële instellingen grootgebruikers van ESAP zullen zijn, stelt De Groot dat zij hier in hun uitgavenplaatje rekening mee zullen moeten houden “als de ‘fee’ voor frequente gebruikers van ESAP ook straks wordt ingevoerd”.

Go-live in 2027?

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer het ESAP-platform definitief de lucht in zal gaan. De Europese Commissie had als insteek om het in 2025 in te voeren, maar de Raad van de Europese Unie verschoof die datum in een recent voorstel op naar een niet nader genoemde datum in 2027. “Het voorstel ligt nu bij het Europees Parlement, dat een besluit moet nemen over de implementatietijdslijnen”, zegt De Groot.

“Het lijkt erop dat de ‘MVP’-variant klaar moet zijn voor gebruik op 1 januari 2027. Een tweede fase met daarin meer gegevens en functionaliteiten van het platform zal waarschijnlijk 1 januari 2029 in werking treden.”

Deze tijdslijn wil volgens De Groot echter niet zeggen dat financials moeten wachten op de implementatie. “Om straks zonder al te veel problemen over te stappen op ESAP, is het van belang dat organisaties hun (duurzaamheids)data nu al goed structureren. Het zorgen voor een hoge mate van datakwaliteit binnen de organisatie zal daar optimaal aan bijdragen. Zo voldoen organisaties straks sneller aan de nieuwe rapportagestandaarden die er met ESAP aan zitten te komen.”