Hans Bongartz en Kees-Jan van Vliet partner bij Boer & Croon

06 december 2022 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Meer nieuws over

Boer & Croon heeft twee nieuwe partners mogen verwelkomen: Hans Bongartz is gestart als partner Strategy & Transformation, Kees-Jan van Vliet als partner Finance & Technology.

Hans Bongartz is een ervaren consultant en manager met speciale aandacht voor mens en cultuur. Hij begon zijn carrière 29 jaar geleden in de Corporate Finance-praktijk van KPMG, waar hij ook lange tijd segmentleider Energy & Utilities was.

Gedurende de ruim 100 transacties waarbij hij betrokken was ontwikkelde hij zijn interesse in de menselijke factoren die bepalen of een M&A-traject al dan niet slaagt. Vervolgens kwam hij tijdens een INSEAD-opleiding tot het inzicht dat hij, in plaats van kortlopende overnametrajecten, liever zou werken aan langdurige strategische trajecten.

Hans Bongartz en Kees-Jan van Vliet partner bij Boer & Croon

Die kans kreeg Bongartz als directeur Corporate Development & Venturing bij Eneco binnen de energietransitie. Hij leidde het strategieproces inzake Eneco´s uitbreiding naar Duitsland en was medeverantwoordelijk voor verschillende overnames. Zo ook die van LichtBlick, waar hij tevens lid werd van het managementteam en nauw betrokken was bij de groei van de negende naar de vijfde positie op de Duitse markt.

De Strategy & Transformation-praktijk van Boer & Croon waar Bongartz zich nu bij heeft aangesloten helpt organisaties met het ontwikkelen en implementeren van strategieën voor complexe managementvraagstukken en het realiseren van transformaties en doelstellingen. Daarbij brengt Boer & Croon de strategie ook tot uitvoering en neemt verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Als partner gaat Bongartz bestuurders van klantorganisaties adviseren rond de grote strategische vraagstukken van vandaag en morgen.

“Duurzaamheid, ESG en diversiteit & inclusie zijn belangrijke thema´s in de boardroom geworden. Doordat ik zeven jaar bij Eneco heb gewerkt en hier medeverantwoordelijk voor ben geweest bij LichtBlick kan ik hieraan voor Boer & Croon een aanvullende impuls geven”, laat hij weten.

“Bij Boer & Croon hebben we een gezonde verhouding tussen mannen en vrouwen, jong en oud. Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijk voor een stimulerende werkomgeving. Een andere reden dat ik mij bij dit bureau heb aangesloten is de groeiambitie. Deze is nadrukkelijk aanwezig en ik wil graag een bijdrage leveren om de consultancypropositie uit te bouwen”, aldus Bongartz.

Kees-Jan van Vliet is een ervaren risk manager, portefeuillemanager en consultant. Na twee jaar als CFO Advisory bij Archstone Consulting te hebben gewerkt, stapte hij in 2008 over naar pensioenuitvoerder PGGM, waar hij de afgelopen veertien jaar uiteenlopende rollen vervulde, variërend van risk manager tot portefeuillemanager en consultant.

Hij werkte mee aan de ontwikkeling en implementatie van het CO2-reductieprogramma van de aandelenportefeuilles van PGGM, begeleidde vermogenstransities en voerde een reorganisatie door naar een productgerichte bedrijfsvoering, waarmee de wendbaarheid en stuurbaarheid is toegenomen.

Dat vormde ook een goede basis voor een project ter voorbereiding van het nieuwe pensioencontract, waarin Van Vliet een leidende rol speelde. Na de reorganisatie formeerde hij een zelfsturend team dat onder andere verantwoordelijk is voor de fiduciaire administratie. Om het team klaar te maken voor de toekomst zijn verschillende processen (deels) geautomatiseerd.

Binnen het Finance & Technology-team van Boer & Croon gaat Van Vliet zich onder meer richten op het helpen van pensioenbedrijven met de verschillende uitdagingen voor de komende jaren. Ten eerste is dat natuurlijk de aanstaande pensioenhervorming, waarin deelnemers afhankelijk van de regeling meer invloed krijgen op de wijze waarop hun pensioen wordt opgebouwd.

“Er komen dus meer mogelijkheden, en het aanbod van pensioenfondsen zal diverser worden”, legt Van Vliet uit. “Transparantie is een sleutelwoord in dit nieuwe stelsel, maar je moet er wel voor zorgen dat mensen begrijpen waar ze voor kunnen kiezen. Dat betekent dat pensioenfondsen en de partijen die pensioenfondsen ondersteunen er een extra zorgplicht bij krijgen.”

Naast de stelselwijziging zijn er echter ook andere grote ontwikkelingen, zoals de omslag naar verantwoord beleggen. “Voorheen was het voldoende om een aantal bedrijven uit de beleggingsportefeuille uit te sluiten, maar in toenemende mate is het van belang om positieve impact in beleggingportefeuilles te realiseren, waarbij het financieel rendement minimaal gelijk blijft”, aldus Van Vliet.

En dan is er natuurlijk ook nog de voortdurende digitalisering. “Dat is in een stroomversnelling geraakt. Robotic process automation, AI en machine learning zijn nu zaken waar je in moet investeren om niet achterop te raken.”