TW: Werknemers hebben weinig kennis van pensioen

30 juli 2012 Consultancy.nl

Eén op de vijf Nederlandse werknemers weet niet of hij bij zijn huidige werkgever pensioen opbouwt. Daarmee blijft de kennis van Nederlanders ver achter ten opzichte van de rest van de wereld. Wel zijn Nederlanders realistischer: bijna 60 procent denkt later met pensioen te gaan dan gepland, waar het Europees gemiddelde op 41 procent ligt. Dat blijkt uit de Towers Watson Global Workforce Study, een mega wereldwijde HR studie onder 32.000 werknemers, waaronder 1,001 Nederlanders.

Kennis over pensioen beduidend lager
De kennis van Nederlanders over hun pensioen is beduidend lager dan de kennis van werknemers in de meeste andere landen. Van de Nederlandse werknemers weet 22% niet of hij pensioen opbouwt, fors meer dan het wereldwijde gemiddelde van 8%. “Vooral in landen met individuele pensioenstelsels is de pensioenkennis beduidend hoger”, zegt Marjola Rintjema, senior consultant bij Towers Watson. “Het collectieve stelsel van pensioenfondsen draagt blijkbaar niet bij aan de kennis over pensioen.”

Nederlanders zijn zich wel bewust van mogelijke pensioenproblemen in algemene zin. 57 procent denkt later met pensioen te gaan, 16 procent boven het wereldwijde gemiddelde. Maar Nederlanders zijn nog niet in staat om de individuele consequenties van die algemene pensioenproblemen te overzien.

Pensioenzekerheid steeds belangrijker
De bewustwording van mogelijke pensioenproblemen leidt tot een behoefte aan zekerheid. Zekerheid over pensioen wordt steeds belangrijker, zegt 60 procent. Nederlandse werknemers zijn bereid ‘offers’ te brengen voor een zekerder pensioen. 46 procent hecht minder aan carrièrekansen dan aan een zeker pensioen, 42 procent wil salarisgroei inleveren, 52 procent ziet af van hogere bonussen en, afgezien van de jongere werknemers, is 51procent bereid er vakantiedagen voor in te leveren.

Positiever over huidige werkgever
Opvallend is dat 39 procent van de werknemers onder de 30 jaar zegt tot zijn pensioen bij zijn huidige werkgever te willen blijven. In omliggende landen ligt dat percentage tussen de 20% en 25%. Duitsland vormt met 51% een uitzondering. Jonge Nederlandse werknemers zijn over het algemeen positiever over hun werkgever dan in andere landen. Zo zegt 45% dat zijn werkgever goed omgaat met suggesties van medewerkers, tegenover 28% van alle leeftijdsgroepen in Nederland.

Nieuws

Meer nieuws over