LHC Consulting benchmarkt transportkosten voor EVO

26 juli 2012 Consultancy.nl

LHC Consulting gaat in opdracht van de EVO transportkosten benchmarken. Met de benchmark kunnen verladers de prijs van zee-, lucht- en expresvervoer van de verschillende logistieke dienstverleners vergelijken. De informatie geeft verladers vervolgens de mogelijk om hun transportkosten in detail te analyseren en waar mogelijk besparingen te realiseren.

EVO behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven, samen goed voor meer dan 70% van alle goederenverplaatsingen in Nederland.

Eerlijke prijs
Verladers en met name de inkopers van transport willen een goede prijs betalen voor het vervoer van hun goederen. Het is echter moeilijk die te bepalen, want de prijzen van expediteurs en logistiek dienstverleners zijn vaak opgebouwd met onduidelijke toeslagen. De transportbenchmark van LHC Consulting helpt de verlader meer grip te krijgen op de transportkosten door meer transparantie en helderheid te verschaffen. Op basis van een database met actuele tarieven voor zee-, lucht- en expresvracht kunnen de kostprijzen van verschillende logistieke diensten op dezelfde route op anonieme wijze met elkaar worden vergeleken. Het benchmarkeindrapport zet de individuele transportuitgave af tegen het gemiddelde tarief van de groep verladers. Tevens zijn het maximum- en het minimumtarief inzichtelijk voor de participanten.

Groot besparingspotentieel
De benchmark kan verladers helpen bij het nemen van belangrijke kosten (besparende) beslissingen. Als uit de rapportage bijvoorbeeld blijkt dat een verlader meer voor zijn vervoer betaalt dan het marktgemiddelde, wordt het tijd over te stappen naar een andere dienstverlener of een betere prijs af te spreken met de huidige partij. Inmiddels hebben al ruim zestig internationaal opererende bedrijven gebruik gemaakt van de database. Deelnemende bedrijven besparen gemiddeld meer dan 20 procent op de transportkosten.

Nieuws

Meer nieuws over