LHC Consulting: Groot verschil tarieven pakketvervoer

11 juli 2012 Consultancy.nl

Er zijn grote verschillen in de tarieven voor pakketvervoer. Deze verschillen worden naar verwachting alleen maar groter doordat de markt kampt met sterk uiteenlopende ontwikkelingen. Zo zijn er voor sommige lanes aanzienlijke tariefdalingen, terwijl er op andere lanes ook stevige stijgingen zichtbaar zijn. Voor 2012 verwachten verladers over de hele linie een verdere stijging van de tarieven. Dit blijkt uit de Courier Express Parcel (CEP) Benchmark van boutique adviesbureau LHC Consulting.

Prijsstijging verwacht in 2012
Bijna de helft van de deelnemers verwacht dit jaar een prijsstijging van maximaal 5%. Vorig jaar lag dit percentage op nog geen 30%. Andersom ging vorig jaar 60% van de deelnemers er van uit dat de tarieven gelijk zouden blijven en is dat percentage dit jaar gedaald tot 40%. Het lijkt er dus op dat de algemene opinie onder de deelnemers omtrent de vraag naar en de prijs van pakketvervoer aan het veranderen is.

LHC Consulting - Pakketvervoer

Trend: dag-specifieke pakketdiensten
Een trend die al jaren terugkomt in de CEP Benchmark is een toenemend gebruik van dag-specifieke pakketdiensten zoals Day Definite en Next Business Day service. Meer dan 90 procent van alle zendingen uit de benchmark wordt op deze manier verstuurd. Tijd-specifieke diensten zoals Next Business Day 9:00 en 12:00 worden in nog geen 10 procent van de gevallen gebruikt.

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen:

  • De tarieven voor lichte binnenlandse zendingen zijn sterk gedaald. Voor zwaardere pakketzendingen zijn de tarieven juist aanzienlijk gestegen (Day Definite service) dan wel ongeveer gelijk gebleven (Next Business Day service).
  • De tarieven voor internationale Day Definite zendingen naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn in alle gevallen fors gedaald. Het gaat hierbij om dalingen van tussen de 5 en meer dan 10 procent.
  • De tarieven voor internationale Next Business Day zendingen hebben een minder consistente ontwikkeling doorgemaakt. De tarieven voor dergelijke zendingen op Frankrijk lieten een zeer scherpe daling zien, terwijl de tarieven op Duitsland ongeveer gelijk gebleven zijn. De tarieven op het Verenigd Koninkrijk zijn juist weer aanzienlijk gestegen.

Een artikel van Michiel van Dorst en Gijs Hofman, adviseurs bij LHC Consulting. Het artikel is ook geplaatst op supply chain platform Logistiek.nl.

Nieuws

Meer nieuws over