Hay Group: De impact van het pensioenakkoord

24 juli 2012 Consultancy.nl

Vorige week is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat de AOW en de pensioenleeftijd omhoog gaat. Na publicatie in het staatsblad (formaliteit) is deze wet ook echt wet en dienen werkgevers en werknemers 'aan de slag' te gaan. Niet omdat de AOW leeftijd verschuift naar 67 (in stapjes van 1 tot 3 maanden per jaar) maar omdat de pensioenleeftijd en opbouw zoals die in de pensioenregeling van de werkgever is opgenomen ook aangepast moet worden.

Wat verandert er voor werkgevers en werknemers op pensioengebied:

1. de fiscale pensioenleeftijd wordt m.i.v. 1/1/2014 67 jaar i.p.v. 65 jaar.
2. de fiscaal maximale opbouw wordt voor middelloonregelingen 2,15% per jaar (Was 2,25% per jaar) en voor eindloonregelingen 1,9% per jaar (was 2,0% per jaar)
3. ook staffels van beschikbare premieregelingen moeten worden aangepast. Recentelijk publiceerde de belastingdienst al staffels met als pensioendatum 67. De (maximale) premie van deze staffels ligt een stuk lager (zo'n 12%) dan dat deze nu is.
4. het 40 deelnemersjaren pensioen verandert mee met het fiscale kader.

Wat kan cq moet een werkgever?
De werkgever zal in samenwerking met zijn werknemers (OR, Vakverenigingen, individuele deelnemers) overeenstemming moeten bereiken over de nieuwe pensioenregeling. omdat pensioen een arbeidsvoorwaarde is, is het niet mogelijk om eenzijdig deze wijziging (wat veelal een (forse) versobering is) eenzijdig door te voeren. Uiteraard heeft een werkgever ' goede kaarten' om deze wijziging wel min of meer door te voeren, maar dit houdt niet in dat hij niet formeel instemming behoeft van werknemers (of vertegenwoordiging, zoals OR e/o vakverenigingen).

Voor veel werkgevers betekent de combinatie van een lagere opbouw en een hogere pensioenleeftijd dat de pensioenlasten ongeveer 12% zullen dalen. Over deze vrijval van pensioenpremie zullen werkgevers en werknemers het eens moeten worden wie deze besparing ' incasseert' (werkgever, werknemer of combinatie). Zeker omdat pensioenregelingen de afgelopen jaren fors duurder zijn (zo niet onbetaalbaar) door een lagere (markt/reken)rente en een fors toegenomen levensverwachting zullen veel werkgevers zich vermoedelijk op het standpunt stellen dat deze meevaller voor hun is. Het laat zich raden hoe werknemers hiermee om willen gaan.

Voor beschikbare premieregelingen zijn er op dit moment wel enige lichtpuntjes. Zo is het op dit moment mogelijk om andere staffels te hanteren (zogenaamde 3% staffels) die het mogelijk maken om een hogere pensioenpremie toe te kennen dan de huidige veelgebruikte (4%) staffels. (hoe lager de rente hoe meer pensioenpremie er gestort mag worden).

Zorgvuldigheid vereist voor werkgevers
Werkgevers doen er goed aan om niet te wachten op hun pensioenuitvoerder. Een wijziging van de pensioenregeling is een arbeidsvoorwaardelijk traject, het onderwerp is op dit moment (emotioneel) geladen en veel werknemers beginnen zich te realiseren dat pensioen ook echt 'uitgesteld loon ' is. Kortom: zorgvuldigheid is vereist!

Een artikel van Rogier Kerkhof, werkzaam in de Pension en Actuarial Services tak van Hay Group.

Nieuws

Meer nieuws over