Rosanne van Seben en Anouk van den Broek versterken Berenschot

14 november 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De adviesgroep Zorg & Maatschappelijke Ontwikkeling van Berenschot heeft twee professionals met jarenlange ervaring in het zorglandschap aan boord gehaald: Rosanne van Seben en Anouk van den Broek.

Rosanne van Seben is aangesteld als senior onderzoeker. “Wij zijn blij dat we Rosanne in onze adviesgroep mogen verwelkomen”, aldus Hans Oosterkamp, teamlead binnen de adviesgroep Zorg & Maatschappelijke Ontwikkeling. “Ze is een ervaren onderzoeker en projectleider binnen de zorg en heeft gewerkt voor tal van relevante partijen in het zorglandschap.”

Zo heeft Rosanne de afgelopen jaren mogen werken aan tal van complexe vraagstukken voor onder meer het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland, gemeenten en verschillende beroeps- en belangenorganisaties. Dat deed ze onder meer vanuit adviesrollen bij Capgemini Invent en Ecorys.

Rosanne van Seben en Anouk van den Broek, Berenschot

Voorafgaande aan haar professionele loopbaan rondde ze de master Management, Policy Analysis and Entrepreneurship af. Vervolgens promoveerde ze op lijnoverstijgende ouderenzorg en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners.

“Rosanne is goed bekend met de politiek-bestuurlijke context van de Nederlandse gezondheidszorg”, aldus Oosterkamp. “Ze werkt graag aan projecten waarbij het betrekken van belanghebbenden een belangrijke rol speelt en gaat samen met stakeholders (inclusief patiënt of cliënt) op zoek naar gedragen visies en resultaten. Met haar kwaliteiten en persoonlijkheid is Rosanne een uitstekende aanvulling op onze groeiende advies- en onderzoekspraktijk in de zorg.”

Anouk van den Broek rondde in 2016 de master Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences af aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna ging ze als softwareconsultant aan de slag bij Chipsoft. Ze gaf daar onder meer advies aan ziekenhuizen over de overgang naar een nieuw elektronisch patiëntendossier.

Eind 2017 ging Anouk aan de slag als beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS, waar ze uiteindelijk vijf jaar zou werken, in haar laatste rol als senior beleidsmedewerker innovatie en zorgvernieuwing.

Bij VWS werkte Anouk aan uiteenlopende zorgvraagstukken met een focus op gebieden als innovatie, informatiebeleid en gegevensmanagement. Bij VWS was ze onder meer verantwoordelijk voor programma’s rondom informatiebeleid voor persoonlijke gezondheidsomgevingen en Stichting MedMij. Ook droeg ze bij aan de herpositionering en de borging van innovatie binnen het ministerie.

Ook bij Berenschot zal Anouk zich richten op de thema’s innovatie, informatiebeleid en gegevensmanagement. Het Utrechtse onderzoeks- en advieskantoor doet in de praktijk veel onderzoek naar en geeft advies over innovatie in de zorg en rondom optimaal data- en gegevensmanagement.

“Anouk kent de problematiek en de mogelijkheden rondom deze thema’s, ook vanuit het perspectief van individuele zorginstellingen”, aldus Christel van Zijp, teamlead Zorg binnen de adviesgroep Zorg & Maatschappelijke Ontwikkeling. “Anouk is bekend met de uitdagingen op beleids- en systeemniveau. Dat maakt haar een zeer welkome versterking van onze steeds verder groeiende adviesgroep.”