Towers Watson: Kwart vrouwen voelt zich onderbetaald

19 juli 2012 Consultancy.nl

Van de vrouwelijke fulltime werknemers in Nederland voelt 28% zich onderbetaald. Mannen hebben dat gevoel met 18% minder sterk. Waar vrouwen waarde hechten aan een handige werklocatie, vinden mannen uitdagend werk belangrijk. Daarvoor zijn ze vaker bereid te verhuizen dan vrouwen. Dat blijkt uit de Towers Watson Global Workforce Study, een mega wereldwijde HR studie onder 32.000 werknemers, waaronder 1,001 Nederlanders.

Vrouwen verdienen minder
De perceptie van vrouwen dat ze onderbetaald worden lijkt te kloppen, met name in de profitsector. Vrouwen in de profitsector verdienen in Nederland namelijk 7% tot 15% minder dan mannen. Dit geldt voor bijna alle functieniveaus en voor zowel door vrouwen gedomineerde beroepen als Human Resources als de meer mannelijke beroepsgroepen als Sales.

Zie ook de infographic van de Global Workforce Study voor meer informatie.

Salaris boven flexibiliteit
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat vrouwen bereid zijn om flexibiliteit op te offeren voor meer salaris. Bijna 60% geeft aan liever meer salaris te willen en minder flexibiliteit. Dat geldt met 46% in mindere mate voor mannen; zij willen liever meer flexibiliteit en minder salaris.

Verschillende wensen
Nederlandse vrouwen hebben andere wensen en behoeften dan mannen, blijkt uit de top vijf van redenen ergens te gaan of te blijven werken. Bij mannen staan uitdagend werk en salaris bovenaan, bij vrouwen zijn dat een handige werklocatie en carrièremogelijkheden. Vertrouwen in senior management is voor mannen belangrijker dan voor vrouwen. Waar het bij mannen op de derde plek van redenen staat om van werkgever te veranderen, komt het bij vrouwen in de top vijf niet voor. Waar mannen in 54% van de gevallen bereid zijn te verhuizen voor hun werk, geldt dat voor vrouwen slechts voor 42%.

Thuiswerker positief
De mogelijkheid om thuis te werken heeft een positief effect op het imago van een werkgever. Nederland loopt bovendien voorop als het gaat om Het Nieuwe Werken. Zo werkt ruim de helft (52%) van de Nederlandse werknemers wel eens thuis en of kan hij zijn eigen werktijden bepalen. Werknemers die flexibel werken geven ook aan dat ze meer betrokken zijn en beter samenwerken.

Nieuws