Berenschot: Bezuinigingen Vrije Universiteit te drastisch

10 juli 2012 Consultancy.nl

Organisatieadviesbureau Berenschot vindt dat de Vrije Universiteit (VU) te veel bezuinigd. De VU besloot drastische bezuinigingsmaatregelen te nemen in de wetenschap dat de inkomsten in de periode 2013-2016 zouden teruglopen. Volgens het adviesbureau is het bestuur te voorzichtig in haar ramingen en kunnen de baten in 2016 weleens €22 miljoen hoger uitvallen.

Berenschot werd eerder dit jaar ingehuurd om onderzoek te doen naar de kostenreducties.

“Alles bij elkaar valt volgens Berenschot de financiële noodzaak voor de bezuiniging van €33 miljoen weg”, zegt OR-voorzitter Ottho Heldring over de kwestie.

Verbeterpunten
Naast de te lage ramingen ziet het adviesbureau twee overige verbeterpunten:

  • De universiteit kan meer geld besparen door de reorganisatie van de bedrijfsvoering geleidelijker door te voeren
  • Het voornemen van het bestuur om jaarlijks minstens 6 miljoen te ‘reserveren’ voor tegenvaller is aan de hoge kant

Verontrustende bevindingen
Uit het onderzoek komen voor de VU ook een aantal verontrustende bevindingen naar boven. Zo zijn de consultants van mening dat het interne verdelingsmodel op de schop moet omdat het op de lange-termijn niet langer houdbaar zou zijn. Ook blijft Het Rijk de komende jaren saneren op onderwijs waardoor de VU minder geld per student zal krijgen.

Nieuws

Meer nieuws over