Hoe maken financiële instellingen de stap naar stakeholder value?

18 oktober 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

Voor banken en verzekeraars ligt er de komende jaren een belangrijke taak. Ze moeten hun focus verleggen van shareholder value naar stakeholder value en dus rekenschap afleggen aan de totale keten. Alleen zo kunnen ze ook op de lange termijn voldoende waarde bieden aan al hun belanghebbenden, niet alleen aandeelhouders. EY helpt de financiële sector met het formuleren en laten doorleven van deze brede purpose.

De rol van de financiële sector in het bewaken van duurzame waarden in ons economisch model is belangrijker dan ooit. Banken en verzekeraars moeten nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen die meer gericht zijn op waardecreatie voor al hun belanghebbenden op lange termijn.

Hun prestaties met betrekking tot klimaat- en maatschappelijke doelstellingen zullen steeds belangrijker worden en zelfs een voorwaarde zijn voor het behalen van financiële resultaten. Van shareholder value naar stakeholder value, een verschil van slechts twee letters, maar tegelijk een complete mindshift voor de sector.

Loes Andringa, Zeynep Deldag - EY

Loes Andringa is sectorleider Verzekeringen bij EY en helpt verzekeraars met deze transformatie. Zeynep Deldag is sectorleider Banking & Capital Markets en begeleidt dergelijke transformaties als client service partner voor banken en grote financiële instellingen. Beiden zien dat duurzaamheid bij al hun opdrachtgevers bovenaan de agenda staat.

Deldag: “Voor banken is het cruciaal dat ze hun bedrijfsdoelstelling herformuleren en daadwerkelijk in praktijk brengen dat ze ‘purpose driven’ waarde creëren voor alle belanghebbenden. De belangrijkste dimensies voor waardecreatie zijn: klant en consument, medewerkers, maatschappelijk en financieel.”

Keuzes maken in cliënten, investeringen en financiering

Wat zijn dan onderwerpen waar beide sectoren zich op kunnen richten? “Banken zijn cruciale partijen om te zorgen dat we voorop kunnen lopen in het behalen van zowel milieu- als maatschappelijke doelstellingen”, vertelt Deldag. “Denk aan het reduceren van de CO2-voetafdruk of versnelling van financial inclusion. Allemaal onderwerpen die hoog op de agenda staan binnen de sector.”

“Door te focussen op een brede groep stakeholders met een duidelijk doel voor ogen, namelijk het genereren van duurzame business op lange termijn, kunnen banken daadwerkelijk vooroplopen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor groene financiering, samenwerkingsverbanden op te zetten of technologie in te zetten voor financial inclusion.”

“Het gaat dan niet alleen om het introduceren van nieuwe financiële producten, maar om de ambitie om initiatieven te ondersteunen die de economie een duwtje in de rug geven en zo bijdragen aan een betere wereld.”

Volgens Andringa kan het ook betekenen dat je er juist voor kiest om je producten en services meer of minder te richten op bepaalde sectoren. “Zzp’ers waren bijvoorbeeld voor verzekeraars een onderbelicht marktsegment. We zien nu juist verzekeraars die zich met hun producten specifiek focussen op deze groep. Terwijl een keuze ook kan zijn om minder te gaan investeren in of minder te werken met bedrijven in de tabaksindustrie of producenten van fossiele brandstoffen.”

Deldag ziet hetzelfde in de bankensector: de steun aan bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld of juist het stoppen van werken voor klanten die niet duurzaam zijn.

Hogere doel doorleven

Voor beide sectoren levert dat businessmodellen op waarbij financiële dienstverleners innovatief zullen moeten zijn en samenwerkingen moeten zoeken met de juiste partners om hen te helpen de transitie te maken of additionele diensten te leveren.

Duurzaamheid is zeker geen onderwerp dat je er zomaar even bijdoet of dat beperkt blijft tot een manier om aan compliance te werken. Bovendien is het concreet maken van je duurzaamheidsdoelstellingen nog steeds een uitdaging voor veel organisaties.

Deldag: “Uit alle hoeken zijn vereisten aan de bankensector toegenomen: klanten willen een betere klantbeleving, medewerkers willen vooral werken voor een bank die bijdraagt aan een betere en duurzamere wereld, regelgevende instanties eisen dat ze voldoen aan voorschriften, wat resulteert in extra eisen aan rapportages en aandeelhouders willen dat ze winstgevend zijn. Banken die hierop reageren met businessmodellen waarin ESG-doelen zijn verweven zullen de frontrunners zijn.”

Het is niet voor niets dat EY eerder dit jaar naar buiten kwam met de bewustwordingscampagne ‘duurzaamheid, hard gemaakt’, juist om alle vereisten om te zetten in concrete plannen.

De kunst is om de purpose tot leven te brengen voor alle doelgroepen, die allemaal een verschillende focus hebben. Andringa ziet bij verzekeraars ook nieuwe diensten ontstaan voor polishouders. “Het gaat bijvoorbeeld meer om preventie: hoe help je polishouders preventief met gezondheid en welzijn? Dan heb je het over aanvullende producten of dienstverlening die ervoor zorgen dat je relevanter wordt voor je klanten.”

Building a better working world

EY spreekt uit eigen ervaring als het gaat om het formuleren en implementeren van een waardegerichte doelstelling. Het kantoor maakte een soortgelijke transformatie door.

“Building a better working world vormt de leidraad voor al onze werkzaamheden”, vertelt Andringa. “Dat hebben we tastbaar en concreet gemaakt voor al onze medewerkers. Als zij deze doelstelling ook echt invoelen, zal dit ervoor zorgen dat zij het beste van zichzelf laten zien. ‘Walk the talk, live the purpose’ noemen we het ook wel intern.”

Deldag beaamt dat dit de kracht is van EY: “Organisaties helpen om hun doelstelling te formuleren en zorgen dat iedereen hiermee ‘in lijn’ functioneert. We zien het grote verhaal en hebben binnen EY voldoende expertise in duurzaamheid om organisaties te helpen met hun bredere transformatie.”