Berenschot: Bonus bestuurders prestatie onafhankelijk

27 juni 2012 Consultancy.nl

De bonussen voor bestuursleden zijn het afgelopen jaar met 9% gedaald. De gemiddelde bonus van bestuurders van AEX en AMX bedrijven was in 2011 €295.000, ten opzichte van €324.00 in 2010. De vaste jaarsalarissen zijn nauwelijks gestegen - een bestuurslid ontving in zowel 2011 als 2010 gemiddeld ongeveer €470.000. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Berenschot onder AEX en AMX bedrijven.

Een opvallende conclusie van het onderzoek is dat er een beperkte relatie is tussen beloning met groei of afname van de netto winst.

Bedrijven met verlies
Ongeveer 20 procent van de 50 AEX en AMX bedrijven leed over 2011 verlies. Van deze tien bedrijven hebben er twee geen bonussen uitgekeerd aan de Raad van Bestuur. De gemiddelde bonus bij 80 procent van de bedrijven die dit wel deden was voor de CEO €212.000 en voor een bestuurslid €147.000. "Deze cijfers laten zien dat de korte termijn bonus niet gerelateerd is aan de prestaties van veel bedrijven. De bonus lijkt overwegend een middel om topbestuurders aan de onderneming te binden", aldus Berenschot adviseur Christian Gort.

Bedrijven met minder netto winst
Van de bedrijven heeft 48 procent de netto winst het afgelopen jaar zien afnemen. Gemiddeld daalde de nettowinst bij hen met 140 procent. Bestuursleden van deze bedrijven kregen desondanks gemiddeld €220.000 aan bonussen. De daling in bonussen was in deze groep weliswaar met 16 procent groter dan het gemiddelde van 9 procent, maar lijkt niet in verhouding te staan met de afname van de winst. Volgens managing consultant Rutger Verbeek van Berenschot zou een bonus een prikkel moeten zijn om beter te presteren. Maar kennelijk is dat niet meer zo: "Bestuurders halen misschien meer genoegdoening uit de rol die ze vervullen dan uit hun bonus. De bonus lijkt daarmee een verworven recht te zijn geworden."

Nieuws