Berenschot: ICT aligment laat vaak te wensen over

25 juni 2012 Consultancy.nl

De IT-strategie laat bij veel organisaties nog te wensen over. Ook ontbreekt het nog te vaak aan dialoog tussen business en ICT. Dat blijkt uit de ICT-besturingsscan van consultancybureau Berenschot.

Afstemming tussen business en IT
In het onderzoek concludeert Berenschot dat met name taken die voor afstemming zorgen tussen ICT en business sterk achter lopen. "Logisch dus dat die business bepaalt wat er gebeurt, en niet de IT. Vrijwel alle organisaties zijn ervan doordrongen dat de business aan het stuur moet zitten. Het is daarom des te opmerkelijker dat wij in ons onderzoek zien dat een grote meerderheid van de organisaties er toch niet in slaagt om business en IT dichter bij elkaar en in dialoog te brengen," aldus serior adviseur Linda van Rens.

IT governance
De Berenschot adviseur vindt het opvallend dat het oordeel over de kwaliteit van de IT-governance binnen dezelfde organisatie sterk kan variëren: "Wij zien regelmatig dat de scan door meerdere mensen van een organisatie wordt ingevuld en dat de uitkomsten sterk verschillen. Dat is vaak een teken dat mensen uiteenlopende beelden hebben bij wat goede IT-governance inhoudt. Het bespreken van de verwachtingen ten aanzien van IT-governance is dan noodzakelijk."

Over de ICT-besturingsscan
Deelnemers aan de ICT-besturingsscan beoordelen hun eigen organisatie aan de hand van een uitgebreide vragenlijst. Door de antwoorden vervolgens te vergelijken met best practices op het gebied van IT-governance, wordt de score vastgesteld. De score geeft aan in hoeverre een bepaalde ICT rol is vormgegeven binnen de betreffende organisatie. De scan is vrij toegankelijk op de website:
www.berenschot.nl/ict-besturingsscan.

Nieuws

Meer nieuws over