Propositie: Is de IT-organisatie klaar voor de toekomst?

15 september 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

IT is voor organisaties vandaag de dag belangrijker dan ooit tevoren, maar tegelijkertijd weten veel CIO’s niet exact hoe goed – of slecht – hun IT-apparaat presteert. Een nieuwe propositie van Conclusion Consulting moet CIO’s binnen enkele weken duidelijk maken hoe het gesteld is met de toekomstbestendigheid van hun IT-functie.

Het is anno 2022 een veelgehoorde stelling: “IT is dé enabler van de bedrijfsstrategie”. Het is zeker geen holle kreet, want organisaties kunnen nu eenmaal tal van vruchten plukken van bijvoorbeeld automatisering en data analytics. Echter, wanneer de IT-functie binnen een bedrijf niet gestroomlijnd verloopt, kan deze haperende IT een vervelende rem vormen op de organisatie-efficiency en de groei.

De nieuwe propositie ‘Gap Analyse Operationele IT Strategie’ van Conclusion Consulting helpt CIO’s met het in kaart brengen van de kansen en uitdagingen binnen de IT-organisatie, en met het toekomstbestendig maken ervan.

Is de  IT organisatie klaar voor de toekomst

“In een adviestraject met een maximale doorlooptijd van vijf weken geven wij CIO’s een breed gedragen inzicht in de status van hun IT. Inclusief een advies over de inrichting, gekoppeld aan strategische (organisatie)doelstellingen en feitelijke constateringen. En met een concrete roadmap met de te zetten vervolgstappen als tastbaar eindresultaat”, zegt Michiel Croon, Business Consultant bij Conclusion Consulting.

Stappenplan

Het adviestraject bestaat uit verschillende stappen. Het begint met het onderzoeken van de probleemstelling. “Tijdens een gesprek tussen opdrachtgever en consultant vragen we door op het probleem. Hiermee willen we helder in kaart krijgen wat de scope is van de opdracht”, zegt Croon.

De informatie uit deze stap wordt aangevuld met data uit een analyse van documentatie, zoals procesbeschrijvingen en werkprocessen voor IT-oplossingen. “Daarna halen we informatie op bij medewerkers. Afhankelijk van de vraagstelling interviewen we de IT-manager, enkele stakeholders uit het bedrijfsproces en soms een leverancier”, zegt Croon.

Op basis van alle informatie stellen de consultants een adviesrapport op, inclusief roadmap. Croon: “Dit is een visuele weergave waarin de te zetten stappen naar een toekomstbestendige IT-organisatie zichtbaar worden. Ook wordt een heatmap opgesteld, waarin de verschillende activiteiten worden geprioritiseerd.”

Een van de onderscheidende elementen van de aanpak is dat de IT-functie ook vanuit de organisatiebril wordt bekeken. “IT-vraagstukken blijken in de praktijk vaak ook organisatievraagstukken. Dat maakt het van belang om beide aspecten samen beet te pakken. Neem je ze los onder de loep, dan is de kans groot dat IT-investeringen in een bodemloze put verdwijnen”, sluit Croon af.