Berenschot behaalt positief bedrijfsresultaat

08 juni 2012 Consultancy.nl

Adviesbureau Berenschot heeft voor het eerst in drie jaar weer een positief bedrijfsresultaat behaald. Over het boekjaar 2011 haalde het organisatie-adviesbureau een operationeel resultaat (Ebitda) van €1.8 miljoen, circa 3 ton meer dan in 2010. De omzet kwam uit op €51.3 miljoen, gerealiseerd door circa 450 werknemers. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden verwacht Berenschot ook in 2012 zwarte cijfers te schrijven.

Bredere portfolio
Berenschot heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de versterking en verdieping van een toekomstbestendig portfolio. Volgens directievoorzitter Theo Camps hecht Berenschot zeer aan de breedte van het portfolio: "Door de complexiteit van vraagstukken en de vereiste snelheid van aanpak, hebben opdrachtgevers behoefte aan uiteenlopende disciplines op het gebied van advisering. Wij bieden die in samenhang en hebben daarmee in 2011 Berenschot-breed positief gepresteerd." Hoewel het zwaartepunt van de activiteiten van oudsher in eigen land ligt, was er in 2011 wederom sprake van een groei in internationale projecten. In 2012 ligt de focus in het buitenland vooral op opdrachten in de sfeer van finance, energie en de maakindustrie.

Heroriëntatie
In Nederland zijn globaal genomen bedrijfsleven en overheid in 2011 elk goed voor 50% van de omzet. Het positieve resultaat over 2011 is voor een belangrijk deel het gevolg van een heroriëntatie die afgelopen jaren is doorgevoerd. Camps is tevreden met het resultaat van die inspanning: "Het jaar 2011 laat zien dat we in slechte tijden zelf bepalend zijn en niet de markt. Het belangrijkste geluid uit de markt is de roep om aantoonbare meerwaarde van advisering. Onze benchmarksystemen en onze aanpak van veranderingsprocessen dragen bij aan deze vragen naar harde resultaten."

Investeren in talent
In het persbericht geeft Berenschot aan dat het ondanks de crisis in de afgelopen jaren bewust niet heeft bezuinigd op opleidingskosten en het werven van jong talent. Het ontwikkelen van competenties is in de optiek van Theo Camps van levensbelang voor een adviesbureau: "Ondanks de druk op onze uitgaven gaan we daar mee door. Om onze kennisbasis te kunnen verdiepen, hebben we elk jaar goede nieuwe mensen nodig. Zij zijn ons werkkapitaal."

Nieuws

Meer nieuws over