Towers Watson: Weer minder fusies en overnames

29 mei 2012 Consultancy.nl

Het aantal fusies en overnames is voor het derde kwartaal op rij gedaald. Bedrijven op overnamepad blijven echter structureel beter presteren dan hun branchegenoten, en scoren gemiddeld 2,3 procentpunt beter ten opzichte van de MSCI. Aziatische bedrijven presteren het beste. Dat blijkt uit onderzoek van Towers Watson.

Het adviesbureau analyseert in haar Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) elk kwartaal fusies en overnames boven de $100 miljoen.

Bert van Loen, Mergers & Acquisitions Service Line Leader Nederland bij Towers Watson licht de cijfers toe: ‘De meeste fusies en overnames vinden nog steeds plaats uit strategische overwegingen. Ondanks de hoge volatiliteit op de financiële markten worden bedrijven op overnamepad structureel beloond door hun aandeelhouders.’

Angst voor dubbele dip
Het aantal fusies en overnames boven de 100 miljoen in het eerste kwartaal bedroeg 131 wereldwijd. Over heel 2011 vonden er meer dan 800 transacties plaats. Van Loen verklaart het grote verschil: ‘Sinds het tweede kwartaal 2011 is het aantal fusies en overnames steeds afgenomen. Dat komt omdat sinds die tijd de angst voor een dubbele dip groter is geworden, en bedrijven dus een meer afwachtende houding aannemen.’

Professionalisering Azië wordt beloond
Ten opzichte van de regionale index presteren de Aziaten 3,9 procentpunt beter, terwijl in Europa dat 2,0 procentpunt is en in de VS 0,4. Aziatische bedrijven slagen er momenteel in overnames het beste om te zetting in aandeelhouderswaardering. Van Loen: ‘Het blijft opmerkelijk dat de Aziatische markt, waar de fusie- en overnamegeschiedenis nog minder ontwikkeld is dan in Europa en de VS, zo goed blijft presteren. De professionalisering van de M&A activiteiten wordt daar door aandeelhouders duidelijk beloond.’

Dalende waarde bij crossregionale trajecten

Acquireren en fuseren blijkt in het eerste kwartaal 2012 niet lonend wanneer bedrijven uit meerdere regio’s samensmelten. Na deze transacties ligt de waarde 3,1 procentpunt lager dan de index. Volgens Van Loen zijn cross-regionale deals ingewikkelder door de grote cultuurverschillen en de varia aan wet- en regelgeving waar organisaties mee te kampen hebben. Van Loen: ‘In dit soort trajecten gaat heel veel tijd zitten, de realisatie van synergie is op de korte termijn mogelijk niet lonend.’

Nieuws

Meer nieuws over