Deloitte: Minder investeringen in sociale woningbouw

29 mei 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maar liefst 77% van de gemeenten in Nederland overweegt minder sociale huur- en koopwoningen te (laten) bouwen. Veranderende regelgeving, teruglopende investeringsruimte bij woningcorporaties en de financiële problemen bij gemeentelijke grondbedrijven zijn de belangrijkste oorzaken. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder circa 40 Nederlandse gemeenten naar het huidige beleid rondom sociale woningbouw.

Economische omstandigheden
Door de moeilijke economische omstandigheden hebben gemeenten en corporaties moeite de 'verborgen kosten' per sociale huurwoning op te brengen.

Bouwproductie onder druk
Het voormalige kabinet heeft de nieuwbouwproductie tot 2015 geraamd op 67.000 woningen “Met het terugdringen van de bouw van sociale woningen, komt de Nederlandse bouwproductie waarschijnlijk nog verder onder druk te staan”, aldus Frank ten Have partner bij Deloitte. “De helft van alle nieuwbouwwoningen was in 2010 immers nog sociale woningbouw.” Gemeenten en corporaties hebben moeite de verborgen kosten van een sociale huurwoning (ca. € 80.000 per sociale huurwoning) op te brengen gegeven de huidige economische situatie. Ook mogen de corporaties alleen nog maar sociale huurwoningen ontwikkelen voor een kleinere doelgroep met een gezinsinkomen van ca. € 33.000 per jaar. In 2010 leverden corporaties in totaal nog 26.980 sociale huur-en koopwoningen op.

De plannen van het (voormalig) kabinet laten zien dat corporaties een fors deel van de toekomstige nieuwbouwproductie voor hun rekening zouden moeten nemen, gefinancierd met de opbrengsten uit verkoop van bestaand bezit (kooprecht voor zittende huurders). Nu de opbrengst uit verkoop van bestaand bezit tegen valtheeft dit tot direct gevolg dat de bouwproductie nog verder in gevaar komt. Gemeenten zullen op zoek moeten gaan naar andere partijen om bouwproductie te realiseren in de huursector.