ITDS helpt pensioenuitvoerder met datagedreven werken

15 juni 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Een Nederlandse pensioenuitvoerder vroeg recent aan ITDS om te helpen bij het realiseren van een hogere datavolwassenheid. Wat hebben de consultants precies gedaan? Hoe zijn ze te werk gegaan? En wat heeft het opgeleverd? De betrokken consultants van ITDS lopen door de casus en de belangrijkste activiteiten.

De eerste stap in ons traject was het bepalen van de stip op de horizon. We hebben de klant gevraagd om na te denken over de volgende vragen: Waarom willen wij datagedreven werken? Wat willen wij met data bereiken? Wat vinden wij als organisatie belangrijk? Hoe kunnen wij data inzetten om onze bedrijfsstrategie te realiseren?

Tijdens een aantal workshops zijn we met deze vragen aan de slag gegaan en hebben we medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie uitgedaagd hierover na te denken, hun wensen en ambities uit te spreken en de stip op de horizon te zetten.

ITDS helpt pensioenuitvoerder met datagedreven werken

Van strategie naar concrete doelen

Met de stip op de horizon gedefinieerd, ging de aandacht vervolgens naar de vertaling naar concrete doelen en vervolgstappen. Samen met de klant zijn we aan de slag gegaan om de bredere datadoelstellingen op te knippen in haalbare kortetermijndoelen. Hierbij hebben ze gekozen voor twee speerpunten: het neerzetten van een passende datagovernance-structuur en het professionaliseren van datakwaliteitsmanagement.  

Het inrichten van een datagovernance-structuur is essentieel voor het uitvoeren van data-initiatieven. Zonder duidelijkheid over data-eigenaarschap, verantwoordelijkheden en samenwerkingsvormen is het lastig om data initiatieven te coördineren, te beleggen en uit te voeren. ITDS heeft daarom zo snel mogelijk een dataorganisatie en governance-structuur opgesteld.

Beide passen goed bij de organisatiecultuur en -grootte. De nieuwe dataorganisatie is direct aan de slag gegaan met het (her)schrijven van het datakwaliteitsbeleid en het opstellen van bijbehorende standaarden en richtlijnen.

De échte verandering

Het ontwerpen en inrichten van datagovernance en datakwaliteitsmanagement is echter maar het begin. Het belangrijkste is om de nieuwe werkwijzen, processen en activiteiten te verankeren binnen de organisatie.

Een van onze ITDS’ers heeft na de projectfase tijdelijk de rol van Data Officer op zich genomen. Diegene zorgt voor de borging en continuïteit van datamanagement en datagedreven werken in de organisatie.

Het resultaat

ITDS heeft bij de pensioenuitvoerder gezorgd voor een solide basis voor datagedreven werken door een complex onderwerp in behapbare stukken op te knippen. De datastrategie zorgt voor een duidelijke stip op de horizon.

Op basis daarvan kan de nieuwe dataorganisatie een roadmap opstellen voor de komende twee jaar. De nieuwe datagovernance-structuur zorgt voor sturing en controle over data-initiatieven en -activiteiten.

Het implementeren van datamanagement is echter nooit ‘af’. Het eindresultaat van dit project is dan ook het beginpunt van een continu proces en een nieuwe manier van werken waarbij data centraal staat. Dit helpt de organisatie met haar doelstellingen met betrekking tot klantgerichtheid en het mogelijk maken van een betere dienstverlening.