Berenschot verwacht massaontslag onder ambtenaren

14 mei 2012 Consultancy.nl

De kosten van ambtenaren in Amsterdam zijn veel groter dan in andere grote steden. Grote gemeenten hebben gemiddeld 11 ambtenaren per 1,000 inwoners. In de hoofdstad zijn dat er 19 per 1,000 Amsterdammers. Dat blijkt uit een benchmark van adviesbureau Berenschot opgesteld in opdracht van het Amsterdamse stadsbestuur en SEO Economisch Onderzoek, dat verschillende gemeenten heeft onderworpen aan een overhead ‘stresstest’.

Lasten
De lasten voor het hoge aantal ambtenaren in Amsterdam zijn per inwoner €7.900. Dat is veel meer dan de €6.400 die Rotterdam kwijt is per inwoner en de €4.400 die Utrecht en Den Haag uitgeven. Het hoge aantal FTE’s komt met name door de afdelingen verkeer en vervoer, algemeen bestuur en volksgezondheid en milieu. Het Berenschot rapport heeft in de afgelopen week tot veel discussie geleid onder politieke partijen in de regio. Wethouder Eric van der Burg (VVD, Zorg) zei het volgende: “Er moet fors extra bezuinigd worden en dit rapport speelt daarbij een belangrijke rol”. Lodewijk Asscher (PvDA Amsterdam): “Amsterdam is heel kwetsbaar. We zijn een mammoettanker en dan is het lastig bijsturen”. D66 stelde eind vorige week zelfs voor om ruim 1,500 ambtenaren te ontslaan om de begroting voor 2013 sluitend te krijgen.

Massa ontslag verwacht
De gemeente Amsterdam staat onder grote druk omdat het fors moet bezuinigen om problemen in de begroting te voorkomen. Als er niet stevig wordt gesaneerd dan kan Amsterdam zelfs onder curatele worden gesteld. Rotterdam en Eindhoven, die dezelfde stresstest lieten uitvoeren, kondigden vorige week aan 20% van de ambtenaren te zullen ontslaan. Gemeente Amsterdam presenteert deze week, als het college de kadernota presenteert, concrete voorstellen voor de begroting 2013.

Nieuws

Meer nieuws over