Nederlandse jongeren meest bezorgd om klimaat, gezondheid en financiën

02 juni 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Nederlandse jongeren maken zich het meest zorgen om klimaatverandering, hun (geestelijke) gezondheid en de kosten van levensonderhoud. Dat blijkt uit onderzoek van accountants- en adviesbureau Deloitte.

Voor hun jaarlijks terugkerende studie gingen de experts van het Big Four-kantoor over de hele wereld in gesprek met millennials en leden van Generatie Z (totaal aantal respondenten: 23.000). In ons land spraken de adviseurs met 300 Generatie Z-leden en met 200 millennials.

Generatie Z

Daaruit blijkt dat Generatie Z zich het meest druk maakt over klimaatverandering. Allerminst opmerkelijk: leden van deze generatie ondervinden veel hinder van de opwarming van de aarde omdat ze – in vergelijking met andere generaties – gemiddeld genomen nog bijzonder veel levensjaren voor zich hebben.

Top five issues of greatest concern

Elders zijn Generatie Z-leden in mindere mate bezig met klimaatverandering. Wereldwijd maken zij zich volgens de onderzoekers van Deloitte namelijk het meest druk om de kosten van levensonderhoud, gevolgd door de opwarming van de aarde en werkloosheid. 

Nederlandse leden van Generatie Z maken zich na klimaatverandering volgens studie het meest druk om de kosten van levensonderhoud, hun geestelijke gezondheid, de gezondheidszorg in het algemeen en om politieke instabiliteit (zoals conflicten tussen landen). 

Millennials

Onder de Nederlandse millennials springen drie kopzorgen duidelijk uit boven de rest. Het meest zorgen maken ze zich om gezondheidszorg/ziektepreventie (29%), op de voet gevolgd door klimaatverandering (28%) en de kosten van het levensonderhoud (27%).

Top five issues of greatest concern - 2

Wereldwijd maken millennials zich het meeste druk over de kosten van levensonderhoud, gevolgd door de gevolgen van de opwarming van onze planeet, ziektepreventie, werkloosheid en hun persoonlijke veiligheid, aldus de onderzoekers. 

Financiële kopzorgen bij Nederlandse jongeren

Ondanks dat Nederlandse jongeren zich gemiddeld genomen niet het meest druk maken over hun eigen financiële situatie, staat dit punt zowel bij millennials als bij leden van Generatie Z genoteerd in de top drie van grootste zorgen. 

How they expect the overall economic situation in their country will change over the next 12 months

Ook andere resultaten uit het onderzoek onderstrepen de financiële kopzorgen van onze jongeren. Zo verwachtte in 2020 nog bijna twee derde (65%) van de Generatie Z-leden dat de Nederlandse economie niet zou verslechteren of zelfs zou verbeteren, terwijl het in 2022 gaat om een duidelijke minderheid (44%). 

Bij Nederlandse millennials is een vergelijkbare trend waarneembaar. In 2020 dacht 60% dat onze economie niet zou verslechteren of zelfs zou verbeteren, terwijl dat vandaag de dag nog maar opgaat voor 42%.

Wereldwijd is sprake van een minder sterke vertrouwensdaling. Zo had 60% van Generatie Z in 2020 het idee dat de economie niet zou verslechteren of zelfs zou verbeteren, terwijl het in 2022 gaat om 53%. Voor millennials ging het wereldwijd in 2020 om 59% en momenteel om 55%.