Aeves Groep tilt duurzaamheid naar volgende niveau met bedrijfsbreed CSR-beleid

03 mei 2022 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maatschappelijk verantwoord ondernemen speelt al jarenlang een belangrijke rol binnen Aeves Groep. Toch besloot de inkoop-, contractmanagement- en interim-management-dienstverlener onlangs dat het tijd was voor een groepsbreed corporate social responsibility (CSR)-beleid. We vroegen Claire Leussink-Nies (CCO) en Maxime Fakkeldij (CSR Coördinator) naar de beweegredenen achter de stap en de ambities voor de komende tijd.

Wat was de aanleiding voor dit overkoepelende CSR-beleid?

Claire: “Aeves Groep is een maatschappelijk bewuste dienstverlener. In de transitie naar een duurzame samenleving nemen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en deze drive is door al onze labels al lange tijd doorvlochten.”

Aeves Groep tilt duurzaamheid naar volgende niveau met bedrijfsbreed CSR-beleid

“Door onze toenemende omvang zien we echter dat we gezamenlijk nóg meer impact kunnen maken. Ook ontstaan in de Aeves Groep zelf weer nieuwe initiatieven gericht op ons eigen inkoopbeleid, omdat we sommige categorieën centraal inkopen. Dat alles heeft ons gebracht tot één CSR-beleid met een centrale coördinator, met nadrukkelijk wel eigen invulling door onze labels.”

“Wat deze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor Aeves Groep betekent en hoe we hier invulling aan geven is beschreven in dit CSR-beleid. CSR betekent voor Aeves Groep het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact van onze bedrijfsvoering op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Centraal coördineren wij dit beleid, maar het is nog altijd gebaseerd op de intrinsieke betrokkenheid decentraal in onze labels.”

Hoe ver is de groep momenteel al op CSR-gebied?

Maxime: “Om onze CSR-ambitie te bepalen was er zicht nodig op de huidige situatie. Wij hebben dan ook een nulmeting uitgevoerd op een groot aantal categorieën binnen de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ons wagenpark, schoonmaak, koffie/thee), medewerkers (denk aan diversiteit & inclusie, kennisontwikkeling, vitaliteit) en sociaal/netwerk (zoals sociale evenementen, relatiegeschenken).”

“Voor deze nulmeting zijn vier niveaus bepaald. Bij niveau 1 is er geen aandacht voor duurzaamheid. Bij niveau 2 slechts ‘ad hoc aandacht’ – er wordt enigszins bewust ingekocht. Bij niveau 3 is het verankerd in beleid en wordt gezocht naar duurzame oplossingen. Niveau 4 is zo duurzaam mogelijk, waarbij het ook actief wordt uitgedragen.”

“Eind 2021 heeft onze Expertisegroep Duurzaamheid gekeken waar we nu staan en wat onze ambitie is. We willen op alle verschillende productgroepen minimaal niveau 3 behalen. Je ziet dat door het gedegen uitvoeren van een dergelijke analyse, en het uitspreken van een ambitie, het ad hoc-karakter verdwijnt en permanente afwegingen voor duurzame oplossingen worden gemaakt.”

Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de toekomst?

Maxime: “Het doel van het CSR-beleid is het borgen van onze duurzame impact. Dit komt voort uit een intrinsieke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, en dat delen wij graag met onze medewerkers en partners.”

“Het beleid heeft drie pijlers. Ten eerste HR, met een focus op het stimuleren van arbeidsparticipatie, diversiteit & inclusie en aandacht voor duurzaamheid in de arbeidsvoorwaarden. Ten tweede social good, gericht op de ondersteuning van maatschappelijke en sociale doelen. Tot slot inkoop, vanuit onze ambitie voor 2025 om alles maatschappelijk verantwoord in te kopen en dit actief uit te dragen.”

“Het doel van het CSR-beleid is het borgen van onze duurzame impact.”

“Aeves Groep draagt hiermee bij aan de VN Sustainable Development Goals (SDG’s), waarbij wij de focus leggen op drie specifieke doelstellingen.”

“Om te beginnen SDG 8: Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen. Dit doen wij onder andere met het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen onze eigen werkmaatschappijen.”

“Daarnaast SDG 10: Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen. De Aeves Groep heeft de Charter Diversiteit van SER Diversity at Work ondertekend. Hiermee onderstrepen wij ons commitment aan diversiteit en inclusie op de werkvloer.”

“En ten derde SDG 12: Duurzame consumptie en productie. Hierbij gaan wij uit van ‘practice what you preach’: in de bedrijfsvoering koopt Aeves Groep maatschappelijk verantwoord in.”

Met het nieuwe beleid wordt CSR ook belegd in de top. Waarom is hiervoor gekozen?

Claire: “Dit beleggen binnen het bestuur klinkt zwaarder dan het in feite is. Zoals met iedere verandering en bij het behalen van iedere ambitie aan de orde is, vinden wij dat je als bestuur een ambitie moet hebben én draagvlak moet bieden voor verandering.”

“Echte verandering doe je met elkaar. Van de junior adviseur met gave initiatieven die net aan de slag gaat bij een label tot het bestuur in de Aeves Groep dat een strategische doelstelling uitspreekt – in alle vezels moet de CSR-behoefte worden doorleefd. Aan onze medewerkers ligt het niet – overal wordt het juist met gejuich ontvangen en wij als bestuur zijn ervoor dit te onderschrijven en te enthousiasmeren.”

De Aeves-medewerkers gaan ook pro bono-werk doen. Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?

Maxime: “Dat klopt! Aeves Groep stelt 1% van alle werkbare uren van alle medewerkers kosteloos beschikbaar voor social good-projecten. Social good is één van de pijlers in ons CSR-beleid.”

“Wij willen niet alleen impact maken met onze eigen bedrijfsvoering, maar ook bij onze opdrachtgevers.”

“Medewerkers kunnen ervoor kiezen om deel te nemen aan al bestaande projecten of kunnen nieuwe projecten initiëren. Grofweg onderscheiden we hierin twee soorten projecten.”

“Ten eerste algemene ondersteuning van sociale partners. Zo hadden we tijdens Pasen een actie waarbij we vrolijke paaspakketten rondbrachten bij eenzame ouderen. En in september gaat een groep collega’s zo vaak mogelijk de Mont Ventoux op, om geld in te zamelen voor onderzoek naar hersentumoren.”

“En ten tweede specifieke werk-inhoudelijke ondersteuning. Denk hierbij aan het uitvoeren van inkooptrajecten voor social good-stichtingen, het geven van inkoop-, verkoop- en sollicitatietrainingen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het coachen van vrijwilligers naar een duurzame betaalde baan.”

En tot slot willen jullie ook andere organisaties helpen duurzame impact te maken. Hoe gaan jullie dit doen?

Claire: “Wij merken dat onze opdrachtgevers soms nog zoekende zijn hoe zij hun maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid het beste vorm kunnen geven. Denk aan duurzaam inkopen: steeds meer organisaties willen hier iets mee, maar vinden het nog lastig om dit ook daadwerkelijk te gaan dóen.”

“Wij kunnen en willen hier heel graag bij helpen. Bij onze inkooplabels werken bijvoorbeeld veel inkoopexperts en contractmanagers die wij continu bijscholen en up-to-date houden over de ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

“Onze Expertisegroep Duurzaamheid neemt hierin het voortouw: dit is een groep zeer ervaren consultants op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord inkopen/ondernemen.”

“In onze interne opleidingen krijgt dit dan ook een prominente positie. Wij willen niet alleen impact maken met onze eigen bedrijfsvoering, maar leiden onze medewerkers ook op om extern – bij onze opdrachtgevers – duurzame impact te kunnen maken.”