Berenschot doet strategisch onderzoek Bollenstreek

26 april 2012 Consultancy.nl

Vier gemeenten in de Bollenstreek - Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen - hebben adviesbureau Berenschot opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de strategische opgaven van de regio Duin- en Bollenstreek. Daarnaast zal het adviesbureau in het verlengde daarvan kijken naar de mogelijke bestuurlijke inrichtingsvarianten van de gemeenten in de Bollenstreek. Het onderzoek moet voor de zomer zijn aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Aan de opdracht ging een offerteprocedure vooraf, het is niet bekend welke overige adviesbureaus hebben meegedaan aan de RFP.

Onderzoeksvragen
De klankbordgroep, die bestaat uit gemeenteraadsleden van de vier gemeenten, heeft drie onderzoeks-vragen geformuleerd. De eerste heeft betrekking op de strategische opgaven waarvoor de regio Duin- en Bollenstreek als geheel en de vijf gemeenten afzonderlijk staan. Daarbij gaat het om opgaven op economisch, ruimtelijk en sociaal-cultureel terrein. De tweede betreft de vraag welke bestuurlijke inrichtingsvarianten er zijn en in hoeverre deze bijdragen aan de gewenste aanpak van de strategische opgaven. De derde onderzoeksvraag richt zich op de objectieve effecten die de verschillende bestuurlijke inrichtingsvarianten voor de inwoners hebben.

Nieuws