Berenschot: Europees MVO label amper gebruikt in NL

24 april 2012 Consultancy.nl

Nederlandse bedrijven maken nog nauwelijks gebruik van het Europees erkende label voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het label, bekend als CEEP-CSR, voorziet Europa van een eenduidig ‘keurmerk’ op het gebied van MVO. Bedrijven in onder andere Duitsland, Frankrijk en Portugal zien in tegenstelling tot Nederlandse firma’s en ondernemers wel de meerwaarde van het label.

Jaren geleden besloot de Europese Commissie dat er behoefte was om een eenduidige MVO-erkenning te lanceren in de Europese Unie. In samenwerking met het European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP) is een label voor MVO (Corporate Social Responsibility) opgesteld: de CEEP-CSR. Dit CEEP-CSR Label is gebaseerd op internationale standaarden en wordt aanbevolen door de Europese Commissie. Daarnaast biedt het bedrijven een mogelijkheid om aan burgers en consumenten aan te tonen hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Belangrijk voor publieke diensten
Volgens Berenschot adviseur Ferdi van den Berg is het label hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven die publieke diensten aanbieden. Met als belangrijkste branches toerisme, afval, energie, telecom en water. Verhoudingsgewijs is het aantal aanvragen uit Nederland tot nog toe gering. "Nederlandse bedrijven lijken zich nog nauwelijks te realiseren dat het CEEP CSR Label van grote waarde kan zijn. Bij aanbestedingen in Europa zal het beschikken over dit label steeds vaker een belangrijk pluspunt blijken te zijn. Bedrijven kunnen zich er mee onderscheiden", aldus Ferdi van den Berg. Het label heeft betrekking op zaken als mensenrechten, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden en wordt tweejaarlijks toegekend.

Toekenning
Toekenning van de CEEP-CSR label kost gemiddeld tussen de €2,600 en €3,500 en geschiedt in twee stappen. Bedrijven kunnen eerst op de website van CEEP een gratis test doen en hun zwakke en sterke punten inventariseren. Aansluitend voert Berenschot een nadere analyse uit, die ter beoordeling wordt voorgelegd aan een internationale jury van MVO-experts. Berenschot beoordeelt sinds kort in opdracht van de CEEP voor het gehele werkgebied van de EU alle aanvragen voor verwerving van het MVO-label.

Nieuws

Meer nieuws over