Katja Salzer Levi en Valérie Mendes de León versterken Public Matters

15 april 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Public Matters heeft twee nieuwe Account Executives verwelkomd binnen het team: Katja Salzer Levi en Valérie Mendes de León.

Katja Salzer Levi doorliep eerder het traineeshipprogramma bij Public Matters, een specialist in public affairs en lobbying, stakeholdermanagement en strategische communicatie. Hierdoor kreeg Katja, zo legt ze uit, “de uitgelezen kans om mij ook verder te verdiepen in het Nederlandse politieke landschap en mijn kennis over public affairs te vergroten”.

Voorafgaande aan haar professionele loopbaan volgde Katja een bachelor in Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam en een minor in Political Science aan Grenoble Institute of Political Studies.

Katja Salzer Levi en Valérie Mendes de León versterken Public Matters

Volgend op haar bachelor voltooide ze een master Political Science aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. “Hierdoor heb ik een breed inzicht gekregen in wat er speelt op het gebied van politiek op internationaal niveau,” Naast haar academische loopbaan deed ze ervaring op bij ABN Amro MeesPierson als Assistent Specialist Vermogensbeheer.

Inmiddels is Katja vanuit het traineeship doorgestroomd naar de rol van Account Executive. In haar nieuwe rol zal ze zich vooral gaan richten op de transport- en techsector.

Ook Valérie Mendes de León versterkt sinds kort het Haagse public affairs-bureau. Net als Katja is ze gestart als Account Executive, maar dan met een focus op het helpen van klanten binnen de sectoren tech en klimaat. “Ik ga graag aan de slag met het duiden van verschillende politieke en maatschappelijke vraagstukken”, laat ze weten.

Valérie neemt waardevolle ervaring mee naar Public Matters. Zo werkte ze eerder voor Provincie Zuid-Holland en de jongerendenktank voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ook doorliep ze een stage bij Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Vanuit die ervaringen heeft Valérie, zo vertelt ze, “politieke processen op alle niveaus meegemaakt”.

Ook werkte ze als vrijwilliger bij de Jonge Klimaatbeweging. Daar gaf ze leiding aan een nieuwe communicatiewerkgroep die ze had opgezet, ontwikkelde ze een strategie en stelde ze een nieuw team samen. Ook was ze betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuwe donatiestrategie.

Voorafgaande aan haar carrière voltooide Valérie een master in International Politics aan Universiteit Leiden.