PBTconsult ontwikkelt blindegeleidelijn naar (tijdelijke) Tweede Kamer

23 mei 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Specialisten van adviesbureau PBTconsult hebben de afgelopen maanden samen met verschillende andere partijen een blindegeleidelijn ontwikkeld. Deze loopt van station Den Haag Centraal naar het tijdelijke Tweede Kamergebouw. 

Sinds 7 september 2021 vinden de vergaderingen van de Tweede Kamer plaats in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. Reden: het reguliere Tweede Kamergebouw op het Binnenhof wordt gerenoveerd, wat tot medio 2027 zal duren. 

Tweede Kamerleden vervullen in onze constitutionele parlementaire democratie een uiterst belangrijke rol. Deze volksvertegenwoordigers bepalen namelijk (samen met de leden van de Eerste Kamer, die de facto een controlerende rol bekleden) hoe de wet- en regelgeving er in Nederland uitziet.

Adviesbureau PBT ondersteunt ontwikkeling blindegeleidelijn naar Tweede Kamer

Derhalve is het van belang dat ook de tijdelijke Tweede Kamer voor iedereen bereikbaar en toegankelijk is, bijvoorbeeld om een debat bij te wonen. “Wij zijn per slot van rekening de afvaardiging van álle Nederlanders”, vertelt Vera Bergkamp, die sinds april 2021 actief is als voorzitter van de Tweede Kamer.

Om die reden startten ons parlement, de gemeente Den Haag en belangenvereniging Voorall met de ontwikkeling van een geleidelijn voor mensen met een visuele beperking. Deze loopt van Den Haag CS naar de bezoekersingang van de tijdelijke Tweede Kamer en wordt gevormd door aaneengesloten straatstenen met daarop een repeterend reliëf.

“Het traject is geschikt gemaakt voor verschillende hulpmiddelen”, zegt Bergkamp, die eveneens lid is van de Tweede Kamerfractie van D66. “Denk daarbij onder andere aan een blindengeleidenstok of een hulphond.”

De ontwikkeling van de blindegeleidelijn naar het tijdelijke Tweede Kamergebouw werd de afgelopen maanden ondersteund door PBTconsult, een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in toegankelijkheid. Het bureau stond aan de basis van het ontwerp van de geleidelijn, die ondertussen is aangelegd en sinds afgelopen maand in gebruik is.

Breder programma

Naast de blindegeleidelijn werd de afgelopen maanden ook gewerkt aan een project om de binnenkant van het tijdelijke Tweede Kamergebouw toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking.

In het bijzonder ontwikkelde de stichting Geluid in Zicht een audiomaquette. Deze bestaat uit een schaalmodel van het pand, dat mensen met een visuele beperking kunnen aanraken om een idee te krijgen van hoe het in elkaar zit. Tegelijkertijd krijgen ze een audiotour.

“Niet alleen naar de Tweede Kamer, maar ook in de Tweede Kamer moet iedereen de weg kunnen vinden”, aldus Bergkamp.