EY-Parthenon onderzoekt statiegeldsysteem voor blikjes

23 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Vanaf 2023 betalen consumenten ook statiegeld op blikjes. Maar wat is de beste manier om deze in te zamelen? Om die vraag te beantwoorden, werd onlangs EY-Parthenon ingeschakeld door het afvalfonds en brancheverenigingen CBL en FNLI.

Al sinds 1998 wordt in ons land nagedacht over statiegeld op blikjes. De eerste aanzet werd gegeven door Jan Pronk, destijds minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Dat liep echter op niets uit, omdat het bedrijfsleven zich hiertegen verzette. Hetzelfde gebeurde een paar jaar later, waardoor ook de poging van toenmalig VROM-staatssecretaris Pieter van Geel strandde.

Inmiddels is de kogel al ruim een jaar door de kerk. Op 3 februari 2021 liet toenmalig minister Stientje van Veldhoven de Tweede Kamer weten dat vanaf 1 januari 2023 vijftien eurocent statiegeld zal worden geheven op ieder blikje dat in ons land wordt verkocht. 

EY-Parthenon onderzoekt statiegeldsysteem voor blikjes

Vanzelfsprekend kunnen consumenten vanaf dat moment hun lege blikjes inleveren bij supermarkten. Het probleem is echter dat blikjes dikwijls onderweg genuttigd worden en niet afsluitbaar zijn, waardoor het mee naar huis nemen van het lege blikje – om het op een later moment in te leveren bij de supermarkt – geknoei kan opleveren.

Mede daarom concludeerden het afvalfonds en brancheverenigingen Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) dat er een apart inzamelingssysteem voor al die miljoenen blikjes moet worden ontwikkeld. Maar hoe moet dat er precies uitzien? Met die vraag klopten de drie partijen aan bij de experts van EY-Parthenon.

3.000 aparte inleverpunten

Volgens de onderzoekers moeten vóór 31 december 2022 zo’n 3.000 aparte inleverpunten worden gebouwd – verspreid over heel Nederland – waar consumenten hun lege blikjes kunnen inleveren voor statiegeld. “Daarmee is de bereikbaarheid van het systeem vergelijkbaar met die van het statiegeldsysteem in supermarkten.”

EY-Parthenon veronderstelt dat de toegankelijkheid van het aparte inzamelsysteem voor blikjes zelfs nog groter wordt dan het systeem in de supermarkt. “Het aparte blikjessysteem kent vele ruimere openingstijden dan het supermarktsysteem.”

Mede daardoor verwachten de onderzoekers een hoog retourpercentage, waarbij ze ook wijzen naar het buitenland. Zo kent het blikjessysteem in Duitsland een retourpercentage van 99%, in Denemarken 90%, in Zweden 86%, in Noorwegen 90% en in Finland 92%.

Daarmee zal ook de hoeveelheid zwerfafval afnemen, zo verwacht EY-Parthenon. Onderzoekers van CE Delft kwamen eerder tot een vergelijkbare conclusie.

Het rapport van het afvalfonds en brancheverenigingen CBL en FNL is recent overhandigd aan de verantwoordelijk staatssecretaris Vivianne Heijnen (CDA). Zij heeft de Tweede Kamer geïnformeerd en de komende periode neemt de politiek een besluit over de manier waarop het statiegeldsysteem wordt ingevoerd.