Oldambt kiest voor innovatieve aanbestedingsaanpak van KplusV

17 maart 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Gemeente Oldambt zet een grote stap in haar duurzaamheidsambities. Samen met Equans worden de komende jaren meer dan 100 gebouwen van het aardgas afgehaald. Het aanbestedingstraject werd begeleid door KplusV.

De boodschap moge inmiddels duidelijk zijn: Nederland moet van het gas af. De transitie naar een aardgasvrije maatschappij was al ingezet en wint sinds de inval van Rusland in Oekraïne nog eens flink aan momentum, nu Nederland niet langer afhankelijk wil zijn van Russisch gas.

Het afscheid van aardgas heeft echter nog een belangrijke reden, en daar weten ze in Oldambt alles van: de gemeente ligt voor een deel in het Groningse aardbevingsgebied – waar de vele decennia aan gaswinning hun tol hebben geëist.

Op 11 maart klonk met de contractondertekening het startschot richting een aardgasvrij Oldambt

Genoeg animo dan ook binnen Oldambt om zelf actie te ondernemen. De gemeente gaat aan slag met het verduurzamen en aardgasvrij maken van meer dan 100 gebouwen. Hiertoe is een contract gesloten met technische dienstverlener Equans.

Wethouder Erich Wünker legt uit dat de ambities gedurende de aanloop naar het project steeds verder zijn opgeschroefd. “De oorspronkelijke opdracht ging over het aardgasvrij maken van 33 gemeentelijke gebouwen. We hebben maatschappelijke organisaties uit de omgeving gevraagd of ze wilden aansluiten bij de aanbesteding.”

Dat wierp zijn vruchten af: “Daardoor konden we maar liefst 79 openbare gebouwen aan de opdracht toevoegen, zelfs buiten onze gemeentegrenzen. Volgens mij zijn we de eerste gemeente in Nederland die het zo groots aanpakt.”

Innovatieve aanbesteding voor innovatief project

Om deze hoge ambitie te realiseren schreef de gemeente een aanbesteding uit. Equans kwam als winnaar uit bus. De 5.500 medewerkers tellende technische dienstverlener richt zich op alles van ontwerp tot installatie, realisatie, onderhoud en advies en beschikt over een sterk trackrecord in het verduurzamen van gebouwen.

Net als dit verduurzamen is ook aanbesteden echter een vak op zich. Daarom schakelde Oldambt hiervoor de hulp in van KplusV, een adviesbureau voor maatschappelijk en economische vraagstukken dat zich onder meer specialiseert in innovatief aanbesteden. Zij begeleidden de aanbesteding samen met Marleen van der Ziel van Onlanders.

Opvallend aan de aanbesteding in Oldambt is dat deze is uitgezet volgens de Rapid Impact Contracting (RIC)-methode, die is ontwikkeld door KplusV zelf.

Waar normaliter vooraf een uitgebreide opdrachtomschrijving wordt gemaakt en alle afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot in de kleinste details worden uitgewerkt, wordt bij RIC uitgegaan van de ervaring en deskundigheid van de externe partner en – allerbelangrijkst – een ware partnerschapsbenadering.

Dit uit zich in het uitwerken van de best passende oplossing ná de gunning. Deze benadering maakt wederzijds vertrouwen tijdens de aanbesteding een extra belangrijk aandachtspunt, maar biedt tijdens het project zelf grote voordelen.

“Door deze bijzondere manier van inkopen kunnen innovaties in de toekomst worden meegenomen in het project”, vertelt Erick Wuestman, adviseur circulair inkopen bij KplusV.

“Het streven is om, met behoud van comfort, zo snel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen en om in 2030 helemaal van het aardgas af te zijn”, licht Wuestman toe. “Mocht er daarbij voor bijvoorbeeld sporthallen nog geen geschikte techniek beschikbaar zijn, dan hebben de experts van Equans tot 2030 de tijd om een passende oplossing te ontwikkelen.”

Inmiddels is al gestart met het aardgasvrij maken van de eerste gebouwen en nog dit jaar verwachten Oldambt en Equans de eerste resultaten te boeken.