Common Eye start nieuwe leergang ‘Professioneel interveniëren’

16 februari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Common Eye heeft de leergang ‘Professioneel interveniëren in samenwerken’ gelanceerd. De nieuwe leergang helpt procesbegeleiders, kwartiermakers en regisseurs met het professionaliseren van hun kennis en kunde binnen de context van samenwerkingsverbanden.

Manon de Caluwé en Janneke Steijns, adviseurs bij Common Eye en initiatiefnemers van de leergang, leggen uit wat hen ertoe zette om de leergang te ontwikkelen en wat het deelnemers brengt:

“Ik wil de beste netwerkleider van Nederland worden! Kunnen jullie me dat leren?” Dat was de vraag waar één van onze opdrachtgevers mee bij ons kwam. Een vraag die ons ertoe aanzette om na te denken over een verdiepend leerprogramma dat de deelnemers helpt bij het succesvol en professioneel interveniëren in samenwerkingsverbanden.

Manon de Caluwé en Janneke Steijns, Common Eye.

In onze bestaande opleidingen staat kennisoverdracht over de vijf invalshoeken en het verkrijgen van inzicht aan de hand van ons gedachtegoed over ieders eigen samenwerkingsopgave centraal. We bieden de deelnemers het gedachtegoed aan. In gesprek met hen en aan de hand van oefeningen, leren we hen het gedachtegoed toe te passen op hun eigen casuïstiek.

We werken aan het persoonlijk leiderschap van de deelnemers in samenwerken. We bieden hen inzicht in hun eigen rol en voeden hun handelingsrepertoire. Maar we komen altijd tijd tekort om dat écht goed te doen.

De vraag naar de professionalisering van het handelen in netwerken en samenwerkingsverbanden groeit en wordt voor ons steeds zichtbaarder. Opdrachtgevers en deelnemers aan trainingen willen leren wat ze in bepaalde situaties nu daadwerkelijk concreet kunnen doen, hoe ze beweging kunnen krijgen in een samenwerking, wat interventiemogelijkheden zijn en welk proces ze daarvoor kunnen inzetten.

Dit is wat wij, als procesbegeleiders van samenwerkingsverbanden, dagelijks doen. We analyseren de situatie, definiëren de opgave en brengen beweging. Vaak niet eens heel bewust. En juist dat blijkt voor veel van onze deelnemers aan trainingen en samenwerkingsopgaven zo interessant en relevant.

Het zette ons aan het denken, kunnen we dit onbewuste meer bewust maken? Een uitdaging die we graag aanpakken! We hebben dit omgezet naar een leergang voor ervaren procesbegeleiders in samenwerkingsverbanden die op zoek zijn naar handelingsrepertoire. Een leergang waarin we ons eigen afwegingskader van vraag tot interventie bewust maken en waarbij we werken aan de volgende vragen:

  • Wie ben ik?
  • Wat is de context waarin mijn opgave speelt?
  • Wat is de samenwerkingsdynamiek die ik tegenkom?
  • Wat is mijn vraag daarbij?
  • Welke interventie is passend?
  • Hoe doe ik dat succesvol?

Inzicht en bewust handelen

In mei 2022 gaat de leergang ‘Professioneel interveniëren in samenwerken’ van start. In deze verdiepende leergang proberen we grip te krijgen op de dynamiek van samenwerkingsverbanden en leren we de deelnemers hier succesvol en professioneel op te interveniëren. We bieden inzicht in de eigen rol, onderzoeken samen met de deelnemers de samenwerkingscontext en verrijken hun handelingsrepertoire.

Archetypische dynamiek in samenwerkingsverbanden staat centraal tijdens deze leergang. Wat zijn nu dé patronen in samenwerkingsverbanden? En hoe kun je daar vanuit jouw rol bewust aan werken?