Common Eye lanceert propositie voor leiders in samenwerkingsverbanden

24 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Common Eye heeft een propositie gelanceerd: het begeleiden van persoonlijke vragen en uitdagingen in samenwerkingsverbanden.

Al sinds de start in 2013 specialiseert Common Eye zich in de begeleiding van succesvolle samenwerkingsverbanden. “Vanuit Common Eye hebben wij ruime ervaring met het begeleiden, adviseren en evalueren van samenwerkingen. Ook bieden wij een grote verscheidenheid aan trainingen. Dat is wat ons bindt”, legt adviseur Astrid van Dijk uit.

“Tegelijkertijd merken wij een andere behoefte. Een behoefte bij onze opdrachtgevers én bij onszelf. Het is de behoefte om te begeleiden bij persoonlijke vragen en uitdagingen.”

Common Eye lanceert propositie voor leiders in samenwerkingsverbanden

Tijdens het aangaan van samenwerkingsverbanden ligt de focus vaak op de organisatorische kant van de transitie. “Het definiëren van de samenwerkingsstrategie, het vinden van de juiste partner(s), en vervolgens het proces van samenwerken, waarin het gaat over vernieuwen en veranderen”, aldus Van Dijk.

In zo’n proces wordt ook van individuen gevraagd dat ze nieuwe manieren van werken aannemen en kunnen reflecteren op hun eigen rol en inbreng. Hiervoor dienen ze uit hun eigen comfortzone te treden. “Samenwerken vraagt een fundamenteel andere vorm van leiderschap en professionaliteit dan de eigen individuele werksetting vraagt.”

Hier speelt de nieuwe propositie van Common Eye op in. Van Dijk: “Wij onderscheiden individuele coaching, teamcoaching, mentoring en mediation. Met deze vormen van ondersteuning gidsen we leiders, samenwerkende teams of partijen die er met elkaar niet goed uitkomen. Samen ontrafelen we complexe vraagstellingen bij samenwerken en zoeken we uit wat er nodig is om leiders effectiever te laten functioneren in samenwerkingsverbanden.”

De propositie bestaat uit een viertal diensten:

Focus op de mens
“Bij individuele coaching sta je zelf als persoon in je rol of functie in de samenwerkingscontext centraal. Dat kan tussen organisaties, maar ook binnen je organisatie spelen.”

“De coach stemt specifiek met jou af wat je individuele ontwikkelingsvraag is. Hoe wil jij invulling geven aan je persoonlijke rol en handelen. Welke vaardigheden of competenties wil je dieper overdenken en uitwerken om meer diepgang, vertrouwen en plezier in het samenwerken te krijgen?”

Focus op het team
“Bij teamcoaching stelt de teamcoach het team in het samenwerkingsverband centraal. Hoe ontwikkelen we tot een effectief team? Teams helpen reflecteren levert meer wederzijds begrip op en verhoogt de gezamenlijke prestatie. Het draagt bij aan een betere motivatie van het team en versterkt de onderlinge relaties. Gezamenlijke reflectie als motor voor prestatie in de samenwerkingscontext.”

Focus op het vraagstuk
“Bij mentoring ligt er een complex samenwerkingsvraagstuk in het midden en schaart de mentor zich met jou om dit vraagstuk. De mentor gebruikt zijn eigen ervaring en specifieke samenwerkingskennis om je op gestructureerde wijze een scherper inzicht te geven in wat er speelt.”

“We onderzoeken jouw rol, positie en mogelijk instrumentarium: welke mogelijkheden heb jij om invloed uit te oefenen en hoe ga pas je dat toe? Een advies, expertopinie, model of analyse geeft aanknopingspunten om mee aan de slag te gaan.”

Focus op het verschil of conflict
“Mediation wordt ingezet wanneer partijen serieuze tegenstelingen ervaren die de samenwerking blokkeren. De mediator bemiddelt als een neutrale bemiddelingsdeskundige en begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen partijen. De inzet is om vanuit de werkelijke belangen van partijen te komen tot een gezamenlijke gedragen en voor iedereen optimale besluitvorming of overeenstemming te komen.”