Zonnewarmtesysteem met SDE-subsidie rendabel voor glastuinbouwers

23 maart 2022 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Hoe kan de glastuinbouwsector verduurzamen? Een van de meest onderzochte manieren voor het vergroenen van de productie vormt het gebruik van een zonnewarmtesysteem, waarvoor tuinbouwbedrijven een SDE-subsidie kunnen aanvragen.

Naast klompen en bitterballen staat Nederland ook bekend om zijn omvangrijke glastuinbouwsector. Het voordeel van gewassen die worden gekweekt in kassen is dat deze het hele jaar door kunnen groeien. Het weer heeft maar weinig impact op de oogst. En dat gaat schaarste tegen, waar de consument uiteindelijk van profiteert.

Er kleven echter ook nadelen aan het kweken van gewassen in kassen. Deze slurpen veel energie en zijn dus verantwoordelijk voor behoorlijk wat emissie.

Glastuinbouwsector moet verduurzamen, adviesbureau heeft oplossing

Volgens de Universiteit van Wageningen (UvW) was de sector het afgelopen jaar goed voor bijna 4% van de totale CO2-uitstoot in ons land. Terwijl de branche omgerekend verantwoordelijk was voor zo’n 2% van het bruto binnenlandse product, aldus het CBS.

In het licht van de Parijse klimaatdoelstellingen is die verhouding een beetje uit balans. Van de branche wordt verwacht dat deze verduurzaamt, alleen wil dat nog niet zo vlotten. Volgens het UvW-onderzoek nam de CO2-uitstoot van de sector sinds 2019 ieder jaar toe, terwijl toen al lang en breed klimaatplannen op tafel lagen.

Zonnewarmtesysteem

Een van de factoren die zorgt voor een tragere verduurzaming in de sector zijn de hoge kosten die gepaard gaan bij het vergroenen van bijvoorbeeld het energiegebruik of de transportketen.

Volgens onderzoek van BlueTerra (een adviesbureau uit Veenendaal) behoort zonne-energie echter steeds vaker tot een rendabele oplossing. En dan met name een systeem waarbij zonne-energie wordt gekoppeld aan warmtesystemen. Zo’n systeem bestaat uit collectoren die zonlicht omzetten in warmte.

De collectoren zijn gekoppeld aan een warmtecircuit met daarin een warmtebuffer. Afhankelijk van het weer leveren de collectoren warmte met een temperatuur van 40 tot 60 graden Celsius. En als de warmte op een bepaald moment niet nodig is – omdat het bijvoorbeeld zomer is – kan deze worden opgeslagen (in de warmtebuffer). Zo kan op een duurzame manier het klimaat van de kas het hele jaar worden geregeld.

Hoewel het aanschaffen en installeren van een zonnewarmtesysteem in sommige gevallen niet rendabel is, kan de overheid financiële ondersteuning bieden. De overheid heeft de SDE-subsidie in het leven geroepen met als achterliggende doel de Nederlandse energiehuishouding te verduurzamen. Zodoende wordt ook een belangrijke stap gezet in het realiseren van de Parijse klimaatdoelstellingen. Ook glastuinbouwbedrijven kunnen zich aanmelden voor de SDE-subsidie.