JBR: ‘Onze klanten hebben een blind vertrouwen in ons’

21 februari 2022 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bij JBR zien ze zichzelf als ‘one big happy family’, waarbij het belang van de klant uiteraard vooropstaat. “Als collega’s vangen we elkaar op, er wordt onderling veel gespard en daarnaast houden we de closing dinners voor onze klanten ook hier op kantoor.”

In Zeist winden ze er geen doekjes om. JBR wil het aanspreekpunt zijn voor vraagstukken op het gebied van cor­porate finance voor zowel (Nederlandse) ondernemers in het mkb als voor captains of industry. “Daarmee wil ik de andere dis­ciplines die we in huis hebben beslist niet tekortdoen”, glimlacht managing part­ner Ronald van Rijn, “maar corporate finance is nou eenmaal de kurk waar wij op drijven en waarmee dit bureau groot is geworden.”

Volgens Van Rijn komt dat deels doordat JBR onderdeel is van Global M&A, een internationaal samenwerkings­verband van advieskantoren op het gebied van corporate finance. “Meer dan de helft van de opdrachten die we binnenhalen komt daardoor waarschijnlijk ook uit het buitenland”, zo schetst Van Rijn.

Ronald van Rijn Rick ter Maat

JBR is een onafhankelijk adviesbureau dat al sinds 1984 bestaat en waar vandaag de dag zo’n 40 mensen werken. Zij zijn actief op het gebied van corporate finance, het beant­woorden van strategische vraagstukken en het helpen bij het uitvoeren van herstructureringen.

De wortels van JBR lig­gen in Rotterdam, waar het kantoor des­tijds werd opgericht door de naamgevers van het adviesbureau: Jeltsma, Van Biert en Randoe, waarvan alleen de B – van Kees van Biert – nog verbonden is aan JBR. De klanten van JBR zijn meestal afkomstig uit het hogere segment in het mkb, met een jaaromzet vanaf tien miljoen euro. Maar ook multinationals en internatio­naal opererende (familie)bedrijven ken­nen JBR inmiddels goed.

Besef dat we het met zijn allen moeten doen

Wat maakt JBR uniek ten opzichte van de andere advieskantoren? Van Rijn: “Naast onze sectorkennis zijn het uiteindelijk onze mensen die het verschil maken. Er is bij ons veel saamhorigheid. En een diep­geworteld besef dat we het met zijn allen moeten doen.”

“Er wordt hier hard gewerkt, jonge mensen worden bij ons op kantoor opgevangen. En als ze thuis niet onder ideale omstandigheden kunnen wer­ken, wordt er om die saamhorigheid te benadrukken samen gekookt en onderling veel gespard. Ook de closing dinners voor onze klanten houden we hier op kantoor. Want uiteindelijk draait het allemaal om onze klanten.”

Haven altijd in zicht

Hoewel JBR al sinds begin jaren negen­tig weg is uit Rotterdam, doet het advies­kantoor nog steeds veel deals in de mari­tieme en offshore-sector. De Rotterdamse haven is nooit uit zicht geraakt.

“Sinds we in Zeist zitten, hebben we meer deals gedaan in de Rotterdamse haven dan toen JBR nog in Rotterdam zat. Misschien juist wel omdat we de zaken op afstand veel beter kunnen beoordelen”, vertelt Rick ter Maat, sinds 2021 partner bij JBR en binnen het bureau sectorexpert voor de maritieme en offshore-sector.

Een andere belang­rijke reden dat JBR nog regelmatig vanuit de Rotterdamse haven wordt gebeld is dat de maritieme sector nogal wat uitdagingen heeft, legt Ter Maat uit: “We hebben zelfs een grote klant in de mari­tieme sector, waarvan ik de naam helaas niet kan noemen, waar we echt alles voor doen. Eigenlijk zijn we de interne M&A-afdeling van het bedrijf. Als wij zeg­gen dat ze een bepaald bedrijf in de sector moeten kopen, dan doen ze dat. Ze heb­ben een blind vertrouwen in JBR.”

Andere sectoren waar het advieskantoor de nodige expertise/sectorkennis heeft opgebouwd en een gros aan klan­ten bedient zijn energie en milieu, voed­sel en landbouw en de gezond­heidszorg.

De logische keus

De meest in het oog springende deal voor JBR in 2021 was volgens Van Rijn en Ter Maat de verkoop van containerterminal Rotterdam Short Sea Terminals (RST) door de Nederlandse C. Steinweg Group aan twee grote internationale investeer­ders: het Britse Blue Ocean Capital en het Amerikaanse Crestline Capital. “Dat was een deal waarbij we er vrij zeker van zijn dat we ook de maximale waardering hebben gekregen voor de on­derneming”, aldus Ter Maat.

Een andere transactie die er mag zijn was de verkoop van een meer­derheidsbelang in De Poli Tankers, een Nederlandse rederij voor de chemie- en gasmarkt, aan de Franse maritieme dienstverlener Sogestran Group. “Dat was een heel complexe deal waarbij wij De Poli bijstonden en waar we ons ook intensief hebben bemoeid met de financiering die nogal ingewikkeld was”, legt Van Rijn uit.

Wat Van Rijn en Ter Maat opvalt in de fusie- en overnamemarkt is dat renewables weer in schwung zijn. Ze verwachten dan ook dat deze trend zich in 2022 zal doorzetten. Zo zijn in de scheepvaart de eerste sustainability-linked bonds (groene obligaties) al gesignaleerd. “Dat hele duurzaamheidsverhaal is ook een belangrijke driver, zowel voor de fusie- en overnamemarkt als aan de financierings­kant”, aldus Ter Maat.

Beide partners zien de toekomst voor JBR vol vertrouwen tegemoet. “Door onze focus en onze sectorkennis is er een aantal (verkoop)mandaten dat eigenlijk alleen bij ons terechtkomt”, geeft Van Rijn aan. “Wij willen door de sectorkennis die we in huis heb­ben ook de logische keus zijn voor een ondernemer of captain of industry. Die kennis en focus moet ervoor zorgen dat de telefoon juist bij ons rinkelt.”

Dit artikel is eerder geplaatst in de Brookz 500, het jaarboek van overnameplatform Brookz.