JBR helpt ondernemers op een kruispunt met de blik vooruit

25 februari 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De adviseurs van JBR helpen ondernemers, managers, aandeelhouders en toezichthouders met hun strategische vraagstukken. Vier experts van het Strategie-team vertellen hoe het adviesbureau opdrachtgevers die op een kruispunt staan helpt met het maken van de juiste keuzes. 

De wereld staat nooit stil – veranderingen vinden voortdurend plaats. Dat is in de afgelopen decennia in hoger tempo gegaan dan ooit tevoren – de wereld is veel complexer en dynamischer geworden dan die ooit was. Dat maakt het ondernemerschap uitdagend. Maar dat betekent ook dat er steeds keuzes gemaakt moeten worden – een essentieel onderdeel van het ondernemerschap.

Maar wat nou als u als ondernemer door de bomen het bos niet meer ziet, oftewel: u staat op een kruispunt en weet niet welke afslag te nemen. In onze jaren van strategieadvies hebben we talloze ondernemers kunnen ondersteunen bij het maken van beslissingen, beslissingen die van invloed zijn op het groeipad van de organisatie. We hebben een onderbouwing kunnen geven voor een keuze of een bevestiging, waardoor belangrijke stappen gezet konden worden met een sterke focus en zekerheid over de ingeslagen richting.

JBR helpt ondernemers op een kruispunt met de blik vooruit

Elke onderneming heeft haar eigen toekomstbeeld en een strategie om hiernaartoe te werken. Maar wat als deze toekomst er in de loop van tijd anders is gaan uitzien, bijvoorbeeld omdat de economie zich anders ontwikkelt dan voorzien, of dat door verkiezingen de politiek een andere koers volgt. Daarop moet u als ondernemer kunnen anticiperen. 

Ook binnen uw eigen sector kan er van alles veranderen: nieuwe partijen zoeken hun plaats op de markt, gevestigde partijen verdwijnen, er wordt opgeschaald, in grootte, maar ook in de keten kan er consolidatie plaatsvinden. Een totaal andere aanbieder verstoort het evenwicht, uw klantenbestand wordt groter of juist kleiner of uw leveranciers veranderen hun aanbod. 

De fit tussen uw bedrijf en de markt is verschoven en dat vraagt om aanpassing. Er dienen zich vraagstukken aan en u beseft dat er keuzes gemaakt moeten worden. Dan is het zaak om de strategische routes te inventariseren. Belangrijk deel van ondernemen is de regie in eigen hand te houden: u wilt niet dat uw onderneming speelbal van de omstandigheden wordt, maar u tracht juist spelbepaler te zijn. Echter, opgeslokt door de hectiek van de dag is het mogelijk dat u als ondernemer te weinig tijd hebt om de diverse scenario’s uit te werken om onderbouwd keuzes te maken.

Met de blik vooruit

JBR richt zich op ondernemers, managers, toezichthouders en eigenaren die op een kruispunt staan en onderbouwing, support of validatie zoeken voor de richting van de groei, de weg naar nieuwe activiteiten of juist de overdracht of stopzetting van activiteiten. 

Als ondernemer kunt u terecht bij JBR voor advies over deze vragen. Juist wanneer u op een kruispunt van keuzes bent aanbeland kan onze kennis van strategie en sectoren gecombineerd met een financiële verantwoording u helpen de juiste richting te kiezen.

Onderbouwing voor het advies komt uit een externe analyse van bijvoorbeeld marktpotentieel van het bedrijf, de mogelijke positionering binnen de marktsegmenten, het benodigde kritische volume voor een toekomstbestendige positie, de kansen en de bedreigingen in de markt, en een interne analyse van het bedrijf, inclusief mogelijkheden en risico’s. De analyse kan zo groot en zo klein worden als gewenst. Ook een middag sparren is een optie.

Onze corporate finance-adviseurs waarderen zo nodig uw bedrijf of de business units en kunnen aangeven hoe dit nog verder geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt ook gekeken of het bedrijf zelfstandig de waarde kan optimaliseren, of dat een acquisitie de noodzakelijke groei-impuls geeft. Maar het kan ook zijn dat een strategische of financiële koper meer waarde kan toevoegen, waarbij natuurlijk wordt gekeken of dit een te prefereren route is.

Mocht er gekozen worden voor groei door acquisitie, dan is het traject van selectie van de ideale partner en het aankoopproces in goede handen bij JBR. Ook als een externe investering of verkoop aan de orde is, heeft JBR ruime ervaring om in dit traject te adviseren.

Ons trackrecord

Met vele ondernemers hebben we keuze- en beslissingstrajecten mogen doorlopen. Omdat we samenwerken met ondernemers uit alle sectoren kunnen we de kennis en ervaring opgedaan in de ene sector gebruiken in een andere sector. Hierdoor vindt er wisselwerking tussen de branches plaats. 

De specifieke branche- en inside-kennis van de ondernemer gecombineerd met de kennis van JBR van de sectoren, businessmodellen en de wijze waarop de waarde van ondernemingen geoptimaliseerd kan worden, hebben geresulteerd in gedegen, en vaak ook verrassende en creatieve scenario’s. 

Het spreekt voor zich dat bij het maken van de daaropvolgende keuzes het noodzakelijk is dat de verschillende stakeholders op één lijn zitten. Ook hierin wordt een gezamenlijk traject doorlopen, waarin via workshops en discussierondes draagvlak gecreëerd wordt bij alle stakeholders om gezamenlijk een sterke focus te hebben en zekerheid over de ingeslagen richting.

Zo neemt de ondernemer, directie of aandeelhouder de juiste afslag en kan vol vertrouwen de toekomst tegemoet treden.

Aan dit artikel van JBR hebben Margo Blikman, Mirthe Lantman, Merijn Veltkamp en Marten Giersch meegewerkt.