IG&H adviseert ministerie over omikronscenario’s en -strategie

20 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

IG&H heeft in opdracht van het ministerie van VWS twee scenario’s opgesteld voor de ontwikkeling van de zorgvraag als gevolg van de omikronvariant. Per scenario zijn de consequenties en het handelingsperspectief in kaart gebracht.

Hoe maak je effectief beleid te midden van één en al onzekerheid? Met die vraag worstelen overheden wereldwijd nu al bijna twee jaar. Elke keer als het einde van de coronacrisis in zicht lijkt, dient zich weer een nieuwe variant aan die roet in het eten gooit en steevast leidt tot dezelfde prangende vragen: hoe besmettelijk is hij en hoe ziekmakend?

Eind vorig jaar was het de beurt aan omikron. Al gauw was duidelijk dat de nieuwe variant nóg veel besmettelijker was dan zijn tot op dat moment dominante delta-voorganger, maar hoeveel besmettelijker? En klopt het dat omikron minder vaak leidt tot ziekenhuisopnames, of lijkt dat alleen maar zo doordat de eerste vastgestelde besmettingen plaatsvonden onder relatief jonge bevolkingsgroepen?

IG&H adviseert ministerie over omikronscenario’s en -strategie

Inmiddels begint het één en ander duidelijk te worden – zo blijkt omikron toch echt minder ziekmakend dan zijn voorganger – maar op die duidelijkheid kon het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) simpelweg niet wachten. Het schakelde IG&H in om twee scenario’s op te stellen, afhankelijk van de nog onbekende variabelen.

In beide scenario’s is uitgegaan van een 2,5 maal hogere besmettelijkheid, waarbij er in scenario 1 rekening mee werd gehouden dat omikron net zo ziekmakend is als delta, en in het tweede dat omikron minder ziekmakend is.

Fase 3 afgewend

Uit voorzorg vormde scenario 1 het uitgangspunt voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In dit scenario zouden de ziekenhuis- en IC-opnames zo snel oplopen dat IG&H ook is gevraagd de bestaande plannen en overige voorbereidingen voor fase 3 uit het Opschalingsplan COVID-19 van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) te toetsen.

In dit plan staan de verschillende stappen beschreven die moeten worden doorlopen bij toenemende druk in de ziekenhuizen, waarbij fase 3 onder meer vraagt om een opschaling van de IC naar meer dan 1.350 bedden. Iets dan door de LNAZ eerder zelf als “niet haalbaar” werd omschreven, vanwege de personele tekorten.

Inmiddels kunnen we gelukkig vaststellen dat dit zwarte scenario geen waarheid lijkt te worden. Omikron is nu dominant: volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel is de variant al goed voor 95% van alle besmettingen. Maar hoewel het aantal besmettingen torenhoog oploopt, blijft de ziekenhuis- en IC-bezetting vooralsnog dalen. Wellicht volgt ook daar weer een stijging, maar die zal vermoedelijk niet zo hoog uitpakken als gevreesd.

Coronazorgadviseur

IG&H – een managementadviesbureau gericht op de retail, financiële- en gezondheidszorgsector – helpt de overheid al sinds het begin van de pandemie met het coördineren van de coronazorg.

Zo kreeg IG&H-partner Bas Leerink in het voorjaar van 2020 de leiding over het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat werd opgericht om de werklast van de patiëntenzorg tijdens de coronacrisis zo effectief mogelijk te spreiden over Nederland.