Varrlyn en 4ESG Consulting begeleiden beleggers richting een duurzame toekomst

25 januari 2022 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Vermogensbeheerders moeten sinds kort transparant zijn over de duurzaamheid van hun investeringen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor grote investeerders. Zij hebben vaak een breed scala aan producten en activiteiten waarop de nieuwe duurzaamheidswetgeving toeziet. Een grote vermogensbeheerder vroeg Varrlyn om te helpen bij het voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Daarvoor werkt het bureau samen met 4ESG Consulting, een specialist in duurzaamheidswetgeving. En die samenwerking smaakt naar meer: “We brengen de technische expertise, branche-ervaring én specialistische kennis van duurzaamheidswetgeving samen.”

Om klanten meer bewust te maken van de impact die zij via hun bank of pensioenfonds hebben op de bredere samenleving, heeft de EU nieuwe wetgeving geïntroduceerd. Via de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de gerelateerde Taxonomy-regelgeving moeten vermogensbeheerders informatie over duurzaamheid vermelden in de prospectussen van de door hen beheerde (sub)fondsen.

“En dat heeft heel wat meer voeten in aarde dan je wellicht zou denken”, vertelt Martin Defauwes, medeoprichter van Varrlyn. “Beleid en procedures moeten worden aangepast, medewerkers moeten worden voorgelicht en getraind, systemen moeten worden aangepast en nieuwe ESG-data providers moeten worden gecontracteerd en aangesloten. Oftewel: een enorme operatie.”

Martin Defauwes en Joost Prince

Wat moet er eigenlijk precies gebeuren?

In de aanloop naar de eerste deadline van 10 maart 2021 – de SFDR wordt in stappen ingevoerd – schakelde de vermogensbeheerder Varrlyn in om te helpen bij deze operatie. Met de waslijst aan benodigde stappen schetst Defauwes echter nog maar een deel van de totale uitdaging. Toen de vermogensbeheerder begon aan de opgave was namelijk nog niet eens duidelijk wát er precies allemaal moest gebeuren om compliant te zijn met de nieuwe wet- en regelgeving.

“Normaal gesproken vraagt de klant aan ons: ‘Dit gaan we doen en kunnen jullie ons helpen met het bouwen, implementeren en testen?’. Nu was de vraag: ‘Wat moet er eigenlijk precies gebeuren?’.”

En deze vraag bleek nog niet zo simpel te beantwoorden. “Ook voor ons niet”, erkent Defauwes. “Wij zijn zeer ervaren in advisering, implementatie en ondersteuning rond technologie voor de financiële sector, maar deze wetgeving is helemaal nieuw en vraagt om zeer specialistische kennis. Daarom besloten we op zoek te gaan naar een andere partij die deze kennis wel in huis heeft. Zo kwamen we uit bij 4ESG Consulting.”

Het in 2020 opgerichte 4ESG Consulting richt zich volledig op het realiseren van duurzame ambities en het voldoen aan duurzaamheidswetgeving. “We zijn 4ESG begonnen met vier partners met complementaire expertises op het gebied van de implementatie van regelgeving, juridische kennis en duurzaam investeren”, vertelt medeoprichter Joost Prince.

De hele keten

Met een gecombineerd team begonnen Varrlyn en 4ESG aan het project – waarbij in de eerste plaats moest worden verkend wat er nou precies moest gebeuren. “Joost is als eerste pionier naar binnen gegaan, heeft de contouren uitgetekend en toen is het projectteam daar omheen gebouwd”, legt Defauwes uit.

“Voor vermogensbeheerders was niet onmiddellijk duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen van de nieuwe wetgeving waren”, voegt Prince toe. “Gaandeweg werd duidelijk dat het de gehele keten rond de asset manager raakt.”

“Denk aan marketing en communicatie, maar ook het maken van afspraken met klanten over welke ambities zij hebben op de SFDR en de Taxonomy-wetgeving”, legt hij uit. “Dat ambitieniveau moet namelijk weer worden doorvertaald naar het investeringsbeleid binnen portfoliomanagement. Dus ook hun beleggingsproces gaat veranderen.”

“Voor vermogensbeheerders was niet onmiddellijk duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen van de nieuwe wetgeving waren.”

“In het verlengde daarvan zullen ook rapportages veranderen omdat je moet rapporteren over wat vooraf je doelstellingen waren en in hoeverre heb je die behaald. Het raakt dus echt de hele keten. Die bewustwording was cruciaal om het project goed op gang te krijgen.”

En dat zijn nog maar enkele voorbeelden. Prince: “Ook voor risk management heeft het gevolgen, omdat ESG-risico’s een rol gaan spelen bij beleggingsbeslissingen. Risico’s die gemeten en gemonitord moeten worden.”

Draaiende winkel verbouwen

Met een steeds dichterbij komende deadline was een essentiële succesfactor het mobiliseren van de vele medewerkers die te maken krijgen met de nieuwe wetgeving.

“Denk aan de investeringsmanagers”, licht Prince toe. “Die zijn de hele dag bezig met hun investeringen, daar hebben ze het al druk genoeg mee. Maar hun proces gaat ook veranderen, dus je kunt ze maar beter zo vroeg mogelijk betrekken. Het is soms knap lastig om te zorgen dat die urgentie overal voldoende gevoeld wordt. Dat is heel begrijpelijk – want de winkel moet ook gewoon blijven draaien – maar het zorgt wel voor een extra uitdaging.”

“Daar schakelen ze ons ook voor in natuurlijk”, vult Defauwes aan. “Om ze te helpen verder vooruit te kijken en naar die toekomst toe te bouwen. Dat kun je niet als je de hele dag bezig bent je portfolio te managen. Het is ook echt een ander vak. Maar wij kunnen het natuurlijk niet volledig overnemen. Uiteindelijk gaan we weer weg en dan moeten de medewerkers het zelf doen.”

Ambitieuze autorit in dichte mist

Met behulp van Varrlyn en 4ESG Consulting werd de eerste deadline gehaald: de vermogensbeheerder voldeed vanaf 10 maart aan level 1 van de SFDR. Maar daarmee is het project nog niet voltooid: level 2 komt eraan. Deze technische standaarden, zoals ze ook wel worden genoemd, zijn echter nog steeds niet definitief.

“Hoewel het projectteam veel helderheid weet te scheppen in de nieuwe wetgeving en de implicaties daarvan, blijft onzekerheid een belangrijke factor in het traject”, aldus Defauwes. “Je kunt het vergelijken met een ambitieuze autorit in dichte mist.”

“Dit gaat veel verder dan een financieel probleem: letterlijk de hele planeet staat op het spel.”

“Veel bleef lange tijd onduidelijk”, licht Prince toe. “Dat heeft te maken met onderliggende regelgeving die nog niet definitief is en de gerelateerde Taxonomy-regelgeving die gefaseerd wordt geïntroduceerd. De vereisten voor de verschillende wet- en regelgeving hangen sterk met elkaar samen, waardoor het lastig is al volledig te voldoen aan de ene wet zolang je niet precies weet wat de andere regelgeving van je gaat vragen.”

Dit besef is ook doorgedrongen tot de EU: de implementatiedeadline voor level 2 is inmiddels al met een jaar verschoven. Oorspronkelijk moesten vermogensbeheerders per 1 januari 2022 al voldoen aan level 2, nu is dat 1 januari 2023.

Pas het begin

Maar ook als deze deadline definitief blijkt en beide levels van de SFDR over een jaar van kracht zijn, kunnen vermogensbeheerders volgens Defauwes zeker niet achteroverleunen.

“De SFDR is nog maar het begin”, benadrukt hij. “We zagen de afgelopen tien jaar natuurlijk al een stortvloed aan nieuwe regelgeving om een herhaling van de financiële crisis van 2008 te voorkomen, maar deze duurzaamheidswetgeving is nog veel belangrijker. Dit gaat veel verder dan een financieel probleem: letterlijk de hele planeet staat op het spel. Dus ook hier zal nog enorm veel nieuwe regelgeving volgen en de impact zal gigantisch zijn.”

Na dit succes zijn Varrlyn en 4ESG Consulting van plan samen ook andere financiële instellingen te helpen met het navigeren van deze ingrijpende veranderingen. “Als we zo’n complex project succesvol kunnen afleveren voor een grote vermogensbeheerder dan kunnen we dat natuurlijk ook voor andere beleggers”, aldus Defauwes.

“We vullen elkaar enorm goed aan”, geeft Prince aan. “Varrlyn beschikt over de diepgaande technische expertise en branche-ervaring en wij brengen de specialistische kennis op het gebied van duurzaamheid en wetgeving en de implementatie daarvan. Samen hebben we hier een grote voorsprong op andere adviesbureaus – kleine maar ook grote partijen.”

“Met onze gecombineerde expertise kunnen we onmiddellijk veel waarde toevoegen”, voegt Defauwes toe. “Dat is cruciaal, zeker als je op een rijdende trein springt en te maken hebt met belangrijke deadlines. En naast dat we samen de juiste kennis in huis hebben, is dit ook een thema waar we ons graag voor inzetten. De toekomst van de wereld is duurzaam – ook die van de financiële wereld – en wij helpen instellingen graag om daar te komen.”