Ex-McKinseyaan Karien van Gennip maakt comeback in politiek

07 januari 2022 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Voormalig McKinsey & Company-consultant Karien van Gennip (CDA) is de nieuwe minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) in het kabinet Rutte IV. Eerder vervulde ze de rol van staatssecretaris in het kabinet Balkenende II.

Na bijna een jaar steggelen is de bordesscène dan eindelijk in zicht. Het vierde kabinet van primus inter pares Mark Rutte – gevormd door de partijen VVD, D66, CDA en CU – bestaat uit maar liefst twintig ministers en negen staatssecretarissen. Eén daarvan is Karin van Gennip, die een verleden heeft in de consultancybranche.

Van Gennip behaalde in 1993 aan de Technische Universiteit te Delft een ingenieursgraad in de Technische Natuurkunde. Waarna ze aan de slag ging bij het gerenommeerde McKinsey & Company – in eerste instantie vanuit het kantoor in Amsterdam en later ook vanuit de vestiging in San Francisco. Karien van GennipVan Gennip werkte in totaal zesenhalf jaar voor het adviesbureau. In 2002 maakte ze de overstap naar waakhond AFM, alwaar ze directeur werd. Maar dat was slechts van korte duur. Van Gennip werd namelijk gevraagd om een rol te vervullen binnen het tweede kabinet van voormalig minister-president Jan-Peter Balkenende – tussen 2003 en 2007 was ze werkzaam als staatssecretaris van Economische Zaken.

Tegen het einde van haar ambtstermijn – vanaf 2006 – nam ze ook zitting in de Tweede Kamer. Ze was actief als parlementslid tot en met september 2008. 

In de daaropvolgende dertien jaar hield Van Gennip zich niet bezig met de politiek. In plaats daarvan was ze onder meer CEO van de Franse tak van ING, directielid van de prestigieuze internationale INSEAD businessschool en bestuursvoorzitter van de Nederlandse zorgverzekeraar VGZ. 

Deze week werd bekend dat Van Gennip terugkeert naar de politiek. Ditmaal niet als kamerlid of staatssecretaris, maar als minister van SWZ. En dat wordt allerminst een periode van achteroverleunen; simpelweg omdat er een aantal lastige dossiers op het bord van Van Gennip liggen. 

Zo wil Rutte IV onder andere de arbeidsmarkt flink gaan hervormen: het aantal flexcontracten is vergeleken met andere EU-landen zeer hoog en moet derhalve omlaag. Daarnaast wil het nieuwe kabinet af van het toeslagensysteem. Dergelijke taken vallen (deels) onder de verantwoordelijk van de minister van SZW. 

Adviesconfrères in Rutte IV

Naast Van Gennip kent het kabinet nog andere leden die een verleden hebben in de consultancybranche. Zoals Micky Adriaansens (VVD), die haar directeurschap bij adviesbureau TwynstraGudde opgeeft om de nieuwe minister van Economische Zaken & Klimaat te worden.

Daarnaast maakt ook Wopke Hoekstra (CDA) – ook ex-McKinsey & Company – deel uit van het kabinet. In Rutte III vervulde hij de rol van minister van Financiën. Maar die functie is ditmaal weggelegd voor Sigrid Kaag (D66). Hoekstra wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken – de oude functie van Sigrid Kaag. Met andere woorden: stuivertje wisselen tussen de twee.