In digitale versnelling: Veranderen met technologie

29 december 2021 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op en technologie dringt door tot nagenoeg alle sectoren van de economie. Hoe kunnen bedrijven binnen dit speelveld concurrerend blijven? Glen Schrijvers en Colin de Melker maken in het boek ‘In digitale versnelling: Veranderen met technologie’ de tussenbalans op.

In hun nieuwe boek reiken de auteurs vijf sleutelfactoren aan die de basis vormen van een geslaagde digitale transformatie op basis van onderzoek en eigen ervaring. Digitale transformatie gaat uiteindelijk over het benutten van digitalisering om het huidige bedrijfsmodel te hervormen en te innoveren: grootschalige verandering en te complex om in een allesomvattend model of stappenplannen te rationaliseren.

“Samenwerken, leren en aanpassen op basis van een verandervisie en veranderstrategie zijn de sleutelfactoren die je moet combineren om succesvol digitale capaciteiten op te bouwen om uiteindelijk digitaal te transformeren”, zegt Schrijvers, de oprichter van Foster Consulting.

In digitale versnelling: veranderen met technologie

Verandervisie en -strategie

In het boek pleiten de auteurs ervoor eerst goed na te denken over een samenhangende verandervisie (perspectief en richting) en -strategie (‘hoe’ de verandering in de praktijk plaatsvindt). “Hiermee voorkom je een bekende valkuil: te snel en te veel investeren in technologie en in op zichzelf staande verbeterinitiatieven, terwijl de richting nog niet scherp genoeg is”, aldus de Melker.

Samenwerken

Samenwerken is volgens de experts een belangrijke succesfactor. Schrijvers: “Beperk de ontwikkeling van digitale producten en diensten niet tot één team of afdeling, maar ontwikkel en maak gebruik van perspectieven organisatiebreed. Betrek ook externe partners, leveranciers en klanten omdat digitale producten en diensten schaalbaar zijn en ook zij vroeg of laat te maken krijgen met het proces en/of de uitkomsten.”

Leren

“Relearn en unlearn is wat nodig is. Oftewel, het opnieuw leren van gerichte vaardigheden die machines niet over kunnen nemen en het afleren van handmatige, repeterende werkzaamheden die machines beter kunnen dan mensen. Alles wat gedigitaliseerd kan worden, wordt vroeg of laat gedigitaliseerd en zal een exponentiële groei doormaken”, zegt Schrijvers.

Aanpassingsvermogen

Om dit te kunnen realiseren wordt verwacht van organisaties dat ze de transitie naar technologie durven te maken en voldoende aanpassingsvermogen hebben om de nieuwe manier van werken eigen te maken. De Melker: “Bij aanpassingsvermogen draait het om een flexibele instelling en acteren op basis van wat je in de praktijk leert, responsiviteit.”

“Dat wil zeggen: niet dogmatisch vasthouden aan een initiële productstrategie of waardepropositie als blijkt dat die niet werkt”, vult Schrijvers aan. “Wel omstandigheden creëren die het eenvoudig maken om wendbaar te kunnen zijn, indien data uitwijzen dat dat nodig is.”

Al met al is ‘In digitale versnelling’ een praktisch boek vol met case studies, een blik op de toekomst en verschillende concrete handvatten om als leider en professionals zelf aan de slag te gaan met digitale transformatie.

Het boek ‘In digitale versnelling: veranderen met technologie’ is te bestellen op de website van Foster Consulting.