Borg ook mens en cultuur in de digitale strategie

25 november 2021 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Organisaties zijn vandaag de dag volop bezig met de ontwikkeling van digitale strategieën. Vaak ligt de focus vooral op het technische gedeelte, en wordt onvoldoende aandacht gegeven aan de menskant. Een gemiste kans, want een digitale strategie komt pas tot leven als mensen in beweging komen.

Annamaria Bos is IT-expert en verandermanager bij Conclusion Consulting. In haar rol als consultant is ze het in de praktijk te vaak tegengekomen: een digitale strategie die strandt in de la, omdat er onvoldoende draagvlak voor is. Of een plan dat wel wordt uitgevoerd, maar nauwelijks van de grond komt.

“Grote kans dat de sponsoren van de digital strategie te weinig aandacht hebben besteed aan de menskant”, zegt Bos, want “IT is mensenwerk.” Haar advies is dan ook om de menselijke maat te verankeren binnen alle pijlers van de digitale strategie, en om de impact op individuen en de cultuur van de organisatie zorgvuldig te bewaken.

Borg ook mens en cultuur in de digitale strategie

Maar hoe doe je dat? – hoe kan aandacht voor de mens en cultuur worden geborgd binnen de digitale strategie? Bos deelt negen tips.

Durf de ‘zachte kant’ hard te maken

De menskant in een digitale strategie wordt ook wel de zachte kant genoemd. Terwijl het juist gaat over leiderschap tonen, over strategisch personeelsmanagement, over organisatiestructuur. Al die punten zijn knetterhard. Ben je daarvan bewust en durf die zachte kant hard te maken.

Cultuurverandering?

Een duidelijke visie is belangrijk voor alle mensen binnen de organisatie zodat men weet waar de organisatie naartoe wil. Mogelijk is daar een cultuurverandering voor nodig, evenals een verandering in de manier van werken.

Geef ruimte aan het ongrijpbare

En nee, daar is niets zweverigs aan. Werken met modellen is goed, maar tegelijkertijd zijn ze nooit een representatie van de werkelijkheid. Organisaties worden door mensen gecreëerd, dat impliceert ongrijpbaarheid. De geest van de mensen waart rond door de structuren en techniek. Geef je daar ruimte aan dan er ontstaat iets moois zoals bijvoorbeeld creativiteit, plezier in het werk, emoties, structuren en techniek. Dat ongrijpbare mag je erkennen.

Schrijf het begrijpelijk op

In begrijpelijke taal schrijven doe je mét elkaar. Neem bijvoorbeeld de kernwaarden. De woorden die je daaraan koppelt zijn vaak containerbegrippen. Het gaat om de lading die je ze geeft en de beleving die erachter zit. Hoe je zeker weet dat een digitale strategie in gewone mensentaal is opgeschreven? Vraag collega’s uit verschillende lagen van de organisatie het verhaal te vertellen. Hoor je telkens hetzelfde verhaal in andere woorden? Dan ben je met vlag en wimpel geslaagd.

Breng structuur en cultuur in harmonie

Welke organisatiestructuur is wenselijk als je de toekomst inkijkt? Past die structuur bij de cultuur van je organisatie? En welk leiderschap is er nodig om dat mogelijk te maken? Besef dat je misschien wel vijf verschillende generaties medewerkers binnen je organisatie hebt werken. Pas als er harmonie tussen cultuur en structuur is, kan een digitale strategie écht geleefd worden binnen de organisatie.

Durf verwarring te scheppen

Je nieuwe digitale strategie heeft een doorwerking op alle mensen binnen je organisatie. Het gaat niet alleen over IT die je weerbaar en wendbaar maakt, maar ook over weerbare en wendbare mensen. Zitten ze te veel vastgeroest in patronen? Dan helpt het om verwarring te scheppen. Doe eens iets anders dan wat er verwacht wordt, je zult zien dat er (wellicht na enige hilariteit) een verandering gang komt. Let op: je kunt maar één keer verwarring scheppen.

Zet je digitale strategie in de schijnwerpers

Een digitale strategie hoort niet thuis in de boardroom. Het is geen vrijblijvende invuloefening. Een goede digitale strategie moet doorleefd worden in alle geledingen van de organisatie. Durf er dan ook mee naar buiten te treden en de schijnwerpers erop te zetten. Pas dan ben je er écht mee bezig.

Je klanten zijn ook mensen

In de digitale strategie moet duidelijk worden: wat vraagt dit van onze klanten? Hoe moeten we ze meenemen in onze digitalisering? De beste manier is om dat stap voor stap te doen, afhankelijk van het aanpassingsvermogen dat je nieuwe digitale strategie van je klanten vraagt.

Je bent nooit klaar

Binnen een cultuur van continu verbeteren geldt dat ook de strategie regelmatig onder de loep moet worden genomen. Zeker in deze tijd van snelle technologische veranderingen is het raadzaam dit minimaal eens per jaar te doen. Dit vraagt van mensen om je te binden aan de veranderende strategie en niet zozeer meer aan zekerheden.