Ruim 40% Nederlanders bezorgd over beveiliging coronapaspoort

29 december 2021 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat meer dan 40% van de Nederlandse bevolking bezorgd is over de manier waarop persoonsgegevens in hun coronapaspoort door de overheid zijn beveiligd. 

Dat Nederlanders hierover inzitten is niet per se opmerkelijk. De overheid en ICT hebben niet bepaald een gelukkig huwelijk samen. ICT-projecten mislukken massaal en overheidsorganisaties draaien vaak nog op oude legacy-systemen. Zo telde het Rijk in 2015 zo’n €1,7 miljoen neer om Windows XP binnen zijn organisatie draaiende te houden, dat sinds 2014 niet meer wordt ondersteund door Microsoft. 

Begin dit jaar kwam daar het datalek bij de GGD bij. “Het administratiesysteem voor het test- en vaccinatieproces was gehackt en persoonsgegevens rondom bron- en contactonderzoek werden buitgemaakt”, aldus KPMG. Niet voor niets vertrouwt maar 35% van de ondervraagden de overheid blindelings met persoonsgegevens. 

Ruim 40% Nederlanders bezorgd over beveiliging coronapaspoort

Naast het gebrek aan vertrouwen in de ICT-capaciteiten van de Rijksoverheid, is er volgens KPMG nog een andere reden waarom meer dan vier op de tien Nederlanders zich zorgen maken over de beveiliging van hun coronapersoonsgegevens: de coronacrisis heeft het privacybewustzijn onder Nederlanders doen groeien.

“Waar in 2018 bij de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nog 69% van de bevolking privacy een belangrijk thema vond, is dat nu toegenomen naar 86%”, zeggen de experts van KPMG. 

Andere cijfers bevestigen dat beeld. Zo is ondertussen slechts 14,1% van de volwassenen in ons land niet gevaccineerd, terwijl bijna een derde van de respondenten (31%) stelt dat de keuze om je al dan niet te laten vaccineren helemaal niemand wat aangaat. Het recht op privacy is dus betrekkelijk belangrijk voor Nederlanders. 

In lijn daarmee maakt 36% van de respondenten zich zorgen over het feit dat in de toekomst mogelijk nog meer privacygevoelige gegevens moeten worden afgestaan om het coronapaspoort geldig te houden. Volgens KPMG hangen die zorgen ook samen met een kennisgebrek: bijna vier op de tien Nederlanders (38%) heeft geen idee wie toegang heeft tot hun coronapersoonsgegevens.